English Version

Ailt
1. Clár de chuid na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú

2. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2013

4. Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon, Spriocdháta 5:30in, Déardaoin an 13 Meán Fómhair 2012

5. Spriocdháta Deis: 5.30in Déardaoin an 6 Meán Fómhair 2012

6. Arts Audiences - Treoirscéim Áit an Mhargaidh

7. Beartas Ealaíon agus Míchumais á nuashonrú ag an gComhairle Ealaíon

8. Comhairleoir Damhsa ceaptha ag an gComhairle Ealaíon

9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 16, Lúnasa.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 1131 Iúil 2012
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

I nuachtlitir na míosa seo: Beidh Éire i mbun Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh ón 1 Eanáir 2013 go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2013. Chun é seo a shonrú, tionólfaidh an Chomhairle Ealaíon clár speisialta i gcomhpháirt leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le tacaíocht airgeadais ó Roinn an Taoisigh.

Thug an Chomhairle Ealaíon scéim nua isteach chun tacú le féilte agus imeachtaí. Rinneadh an t-athrú seo mar thoradh ar athbhreithniú a rinneadh ar ghnéithe struchtúir agus chórais mhaoinithe na Comhairle agus eascraíonn sé i gcomhthéacs na timpeallachta buiséadaí reatha. Beidh Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, amhail an scéim roimhe sin, ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, féilte foirm ealaíne aonair, imeachtaí aonuaire agus sraitheanna ceolchoirmeacha. Tá trí shraith maoinithe ar fáil.

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon scéim nua le haghaidh na bhfísealaíon an mhí seo chomh maith - an Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon. Is é cuspóir na scéime seo deis a thabhairt do choimeádaithe físealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ildisciplíneacha agus le húdaráis áitiúla. Cuimsítear Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2013 i nuachtlitir na míosa seo chomh maith. Cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €30,000 ar a mhéid i dtreo costais reatha spásanna oibre físealaíontóirí.

Cuirimid spriocdháta Deis i gcuimhne duit fosta, is é sin 5.30in Déardaoin an 6 Meán Fómhair 2012. Is é cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne. Tacaíonn an scéim Deis le tionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha agus leo sin amháin.

Fógraímid Treoirscéim Áit an Mhargaidh - deis iontach d’ionaid agus do thionscnóirí chun cur le rannpháirtíocht tionscadal agus comhoibriú a dhéanamh maidir leo óna gcéimeanna is luaithe - atá á tionól ag ár dtionscnamh Arts Audiences. Cuirfidh Arts Audiences tús chomh maith leis an dara atriall maidir le hOiliúint ar Mhargaíocht Camchuairte dóibh siúd atá ag fáil Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair na Comhairle Ealaíon Eanáir – Meitheamh 2013.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag nuashonrú a beartais maidir leis na hEalaíona agus Míchumas faoi láthair, chun forbairtí ó thaobh soláthar agus cleachtas de a thabhairt san áireamh, agus chun ceanglais na reachtaíochta míchumais agus comhionannais a thabhairt san áireamh go leanúnach.

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh ár gComhairleoir Damhsa. Is duine Í Victoria O’Brien a bhfuil an-mheas uirthi in Éirinn agus obair nó comhoibriú déanta aici le roinnt eagraíochtaí damhsa thar mhórán blianta.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá ár n-alt rialta maidir le deiseanna Idirnáisiúnta ón (CCP) Pointe Teagmhála Cultúrtha.

 

Orlaith McBride,

Stiúrthóir, An Chomhairle Ealaíon

 


1. Clár de chuid na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú

Beidh Éire i mbun Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh ón 1 Eanáir 2013 go dtí 30 Meitheamh 2013. Chun é seo a shonrú, tionólfaidh an Chomhairle Ealaíon clár speisialta i gcomhpháirt leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le tacaíocht airgeadais ó Roinn an Taoisigh.


Léigh tuilleadh


2. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

Thug an Chomhairle Ealaíon scéim nua isteach chun tacú le féilte agus imeachtaí. Comhchuimsíonn Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí Scéim na bhFéilte Beaga roimhe seo. Rinneadh an t-athrú seo mar thoradh ar athbhreithniú a rinneadh ar ghnéithe struchtúir agus chórais mhaoinithe na Comhairle agus eascraíonn sé i gcomhthéacs na timpeallachta buiséadaí reatha.


Léigh tuilleadh


3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2013

Cuireann Ealaíontóirí Radharcacha Éire, thar ceann na Comhairle Ealaíon, fáilte roimh iarratais ar dheontas suas le €30,000 ar a mhéid i dtreo costais reatha spásanna oibre físealaíontóirí.


Léigh tuilleadh


4. Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon, Spriocdháta 5:30in, Déardaoin an 13 Meán Fómhair 2012

Is mian leis an gComhairle Ealaíon scéim nua a fhógairt - an Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon. Is é cuspóir na scéime seo deis a thabhairt do choimeádaithe físealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ildisciplíneacha agus le húdaráis áitiúla.


Léigh tuilleadh


5. Spriocdháta Deis: 5.30in Déardaoin an 6 Meán Fómhair 2012
Is é cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail sna healaíona traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.
Léigh tuilleadh


6. Arts Audiences - Treoirscéim Áit an Mhargaidh

Treoirscéim Áit an Mhargaidh Fómhar/Geimhreadh 2012/13. Tá áthas ar Arts Audiences Treoirscéim Áit an Mhargaidh a fhógairt - deis iontach d’ionaid agus do thionscnóirí chun cur le rannpháirtíocht tionscadal agus comhoibriú a dhéanamh maidir leo ó na luathchéimeanna go dtí a gcur i bhfeidhm. Tá an scéim seo, a bheidh ar siúl i mí na Samhna 2012 – Eanáir 2013, á tionscnamh ag Arts Audiences agus ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann agus ag an bhFóram Téatair. Féach tuilleadh eolais thíos:


Léigh tuilleadh


7. Beartas Ealaíon agus Míchumais á nuashonrú ag an gComhairle Ealaíon
Tá an Chomhairle Ealaíon ag nuashonrú a beartais maidir leis na hEalaíona agus Míchumas faoi láthair, chun forbairtí ó thaobh soláthar agus cleachtas de a thabhairt san áireamh, agus chun ceanglais na reachtaíochta míchumais agus comhionannais a thabhairt san áireamh go leanúnach. Táthar ag súil go gcuirfidh forbairt beartais den chineál sin soiléire agus leanúnachas ar fáil don Chomhairle Ealaíon agus don earnáil sna cúig bliana atá amach romhainn.
Léigh tuilleadh


8. Comhairleoir Damhsa ceaptha ag an gComhairle Ealaíon

I ndiaidh togra tairisceana rathúil, chuir an Dr Victoria O’Brien tús le seirbhísí a sholáthar mar Chomhairleoir Damhsa don Chomhairle Ealaíon an 1 Iúil 2012.  Tagann Victoria in ionad an Dr Aoife McGrath a ceapadh le déanaí mar Léachtóir lánaimseartha ag Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Tá an clárú d’Fhéile Ceoil na hEorpa do Dhaoine Óga oscailte anois in Neerpelt, an Bheilg. Tá rannpháirtithe á lorg anois le haghaidh eagrán 2013 den Fhéile. Tá an rannpháirtíocht ar oscailt do dhaoine óga suas go dtí 25 bliain d’aois. Tá ríomhfhoirmeacha Shraith 1 & 2 den Chlár Cultúir ar líne anois. Tá ríomhfhoirmeacha foilsithe anois ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Clos-Amhairc agus Cultúir do na babhtaí de thionscadail chomhoibritheacha faoi Shraith 1.1 agus faoi Shraith 1.2.1 atá ag teacht aníos. Sraith den Chlár Cultúir 2012. Tá na ríomhfhoirmeacha le haghaidh bhabhta Shraith 2 atá ag teacht aníos foilsithe ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir, tacaíocht d’eagraíochtaí atá gníomhach ar leibhéal Eorpach i réimsí an chultúir. Torthaí ó Shraith Aistriúchán Liteartha an Chláir Chultúir (1.2.2) ar fáil anois; Tugann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir (EACEA) lógónna nua isteach. Agus ar deireadh Scoir an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir dá lógónna, agus tá deireadh á gcur leo anois de réir a chéile. Is í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir (EACEA) a fhoilsíonn Financial Toolkit.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver