<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2012 a fhógairt, agus é de chuspóir acu cur le rannpháirtíocht an phobail san ailtireacht.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas Déardaoin an 31 Bealtaine, 2012 agus ní mór go mbeadh tionscadail ar siúl roimh an 31 Márta 2013.

Forbraíodh an tionscnamh comhpháirtíochta, ‘Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht’, mar fhreagra ar Bheartas an Rialtais um an Ailtireacht 2009 - 2015 Towards a Sustainable Future: Delivering Quality within the Built Environment agus ar thaighde na Comhairle Ealaíon ar Rannpháirtíocht Phoiblí san Ailtireacht (2009).

Is féidir treoirlínte na dámhachtana a fháil sa rannán maidir le maoiniú atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.


Tabhair faoi deara:

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá a thógáil sula ndéanfar clárúcháin a dhearbhú, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

<< Clúdach
Email Software by Newsweaver