San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.

Tosófar ag glacadh le hiarratais ar an gComhairle Ealaíon dár bpríomhchláir deontais ioncaim (i.e. le haghaidh Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil) an 8 Meán Fómhair agus críochnóidh sé an 8 Deireadh Fómhair. Cuimhnigh nach mbeimid in ann glacadh le hiarratais tar éis 5.30pm, an 8 Deireadh Fómhair 2015.

 

Tabhair faoi deara go bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag gabháil le próiseas iarratais an mhaoinithe ar bhonn bliain féilire arís le haghaidh cláir mhaoiniúcháin ioncaim (RFO/AF/APG). Baineann iarratas na bliana seo le maoiniú a iarrtar do ghníomhaíochtaí le linn na tréimhse naoi mí idir an 1 Aibreán 2016 agus an 31 Nollaig 2016.

Email Newsletter Software by Newsweaver