San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna
Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH
Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair

Is tionscnamh nua é Open/FAOIN SPÉIR a chruthaigh an Chomhairle Ealaíon chun leanúint leo ag spreagadh rannpháirtíocht an phobail sna healaíona amuigh faoin spéir de réir mar a thagaimid amach as aimsir na paindéime.

Tar éis seoladh rathúil a bheith acu i mí Mheán Fómhair, leanfaidh Whistleblast Quartet lena shraith ceolchoirmeacha i bPáirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath, mar chuid d’imeachtaí faoin spéir de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i mí Dheireadh Fómhair.

Chuaigh Clonmel Junction Arts agus Tipperary Arts i gcomhpháirtíocht le hIonad Ealaíon Thiobraid Árann Theas agus tá a gclár iontach bunaithe ar an gcruthaitheacht a dhéanamh feiceálach trí imeachtaí amharcealaíona ar scála mór, conair siúlóide réidh, léirithe, ceol agus amharclannaíocht. Tosóidh an clár i mí Dheireadh Fómhair le léiriú ceoldrámaíochta de ‘The Hunchback of Notre Dame’.

 

 

Príomhthéacs

Sheol WhistleBlast Quartet na chéad cheolchoirmeacha In The Open | Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair ag Amfaitéatar Oifig Chathartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Ché Adhmaid, Séipéal Fhionnghlas agus Ionad Ealaíon Axis, Baile Munna mar chuid d’imeachtaí faoin spéir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Leanfar leis na ceolchoirmeacha gairide seo a bhíonn lán spraoi, a bhfuil idir phíosaí ceoil ó James Bond agus Prokofiev iontu, i mí Dheireadh Fómhair. Tá na himeachtaí uile SAOR IN AISCE ach is gá ticéid a chur in áirithe chun áit a chinntiú. Tá an clár seo á mhaoiniú ag Comhairle Ealaíon na hÉireann agus ag Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 

Páirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath

Imeachtaí de chuid Whistleblast atá ag teacht aníos go luath

8 Deireadh Fómhair - Páirc Chrios Araild, Baile Átha Cliath 6, 3 p.m. agus 4 p.m.

10 Deireadh Fómhair - Páirc Chancery, Baile Átha Cliath 8, 2 p.m. agus 3 p.m.

27 Deireadh Fómhair - Páirc Naomh Audeon, Baile Átha Cliath 8, 3 p.m. agus 4 p.m.

29 Deireadh Fómhair - Páirc Shráid Bhaile Choimín, Baile Átha Cliath 7, 3 p.m. agus 4 p.m.

 

Chun ticéad a chur in áirithe trí Eventbrite cliceáil anseo

Cluain Meala

Sa chéad cheann de cheithre thionscadal In The Open | Faoin Spéir Chluain Meala, tabharfar spleodar agus drámaíocht ar ais chuig an mbaile le léiriú amharclannaíochta Éireannach faoin spéir den cheoldráma The Hunchback of Notre Dame le Alan Menken agus Stephen Schwartz (Wicked, Godspell).

Is iad Clonmel Junction Arts Festival a léiríonn an ceoldráma pobail seo, is é Jack Reardon a stiúrann é agus is é Jack Scullion a dhear an seit agus an feisteas. Téann foirne léirithe proifisiúnta cruthaitheacha i meitheal le breis agus 100 taibheoir áitiúil chun cruthaitheacht amharclannaíochta a cheiliúradh le luchtanna féachana/éisteachta i suíomh lasmuigh ag tailte paráide Dhún Chiceam i gcroílár Chluain Meala.

Is féidir áirithintí a dhéanamh ón 1ú Deireadh Fómhair ag www.junctionfestival.com

Tuilleadh eolais ag intheopenclonmel@gmail.com

 

 

Ráth Fearnáin

Féile Ealaíona agus Cearta Daonna Bhaile Átha Cliath 2021

 

Tá an-áthas ar Smashing Times International Centre for the Arts and Equality roinnt imeachtaí a reáchtálfar ar thailte Pháirc Chaisleán Ráth Fearnáin le linn Féile Ealaíona agus Cearta Daonna Bhaile Átha Cliath 2021, mar chuid de In the Open | Faoin Spéir, a mhaoinigh an Chomhairle Ealaíon, a fhógairt. Is féidir teacht ar chlár iomlán na féile anseo

 

Tionóil ar an Linn

Taibhiú scéalaíochta iontach atá oiriúnach do theaghlaigh agus atá spraíúil, draíochtach, agus corraitheach:

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 1 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-12

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 3 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-11

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 1 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-13 

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 3 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-14

 

 

Siúlóid sa Pháirc Labhraíonn an tEalaíontóir

Siúlóid sa Pháirc Is taibhiú promanáide é Labhraíonn an tEalaíontóir a cruthaíodh le haghaidh The Art of W/Rights, aonach ealaíona agus cearta a reáchtálfar i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath, mar chuid de In the Open | Faoin Spéir atá á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon. 

Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair, 2.30 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 11 a.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-2021-10-22/

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 4 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-4/

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 11 a.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-3

 

Siúlóid sa Pháirc Daoine a Spreagann

Is dlúthléiriú é Daoine a Spreagann a thugann beocht do scéalta beatha na ndaoine a spreagann muid.  Bain taitneamh as taibhiú ar siúl, agus bí i mbun comhrá, i stíl phromanáide, ar thailte Pháirc Chaisleán Ráth Fearnáin.  Bí in éineacht le healaíontóirí agus aoichainteoirí chun scéalta agus léargais ar shaol na haire agus na comhbhá a roinnt. 

Déantar ceiliúradh ar shaolta ‘laochra dearmadta’ i Daoine a Spreagann, agus roinntear scéalta fhir agus mhná ón stair agus ón lá atá inniu ann a sheas an fód ar son chearta daoine eile. Tabharfar cuireadh don phobal idirghníomhú agus freagairt do na scéalta seo, le ceisteanna. tráchtanna, agus le scéalta dá gcuid féin fiú! Siúlóid sa Pháirc: Maoiníonn Clár Éire Ildánach Bhaile Átha Cliath Theas ‘Daoine a Spreagann’ chomh maith.

 

Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 3.30 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-2/

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 12 p.m,, https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-8

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 12 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-people-who-inspire/

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 4 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-10/

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun na scéalta is déanaí a fháil.