San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh
An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim

Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt, ar scéim é atá ar fáil d’ealaíontóirí faoi mhíchumas a phléann le foirm ealaíne ar bith.

Ceapadh an scéim chun tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí faoi mhíchumas le saothar úr uaillmhianach a chruthú. Tugann an scéim deis d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a dhéanamh: ceangal le cleachtóirí nó le hionaid eile; a gcleachtas a athrú; ‘céim chun cinn’ a thógáil ó thaobh scóipe agus scála de; lucht leanúna nua a aimsiú; agus dul i mbun meantóireachta agus oiliúna.

Tá an scéim á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Arts & Disability Ireland ar bhonn trialach don dara bliain in 2015. Leantar ar aghaidh leis an ADC a chur in oiriúint do riachtanais na n-ealaíontóirí atá ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann ar shlí a gcomhlánaíonn deiseanna eile maoiniúcháin atá ar fáil. 

 

Ceapadh Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais mar fhreagairt do riachtanais na hearnála i bPoblacht na hÉireann atá i mbun athrú agus de réir ghealltanais na Comhairle Ealaíon mar a shonraítear sa cháipéis dá cuid “Arts and Disability (2012 – 2016)” (Na hEalaíona agus an Míchumas [2012 – 2016]).


Gabhann trí shraith mhaoiniúcháin le Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais:

Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Saothar Nua  Dhá dhámhachtain suas le €8,000 an ceann Oireann sé seo d’ealaíontóirí atá ar an bhfód le tamall, a bhfuil tréanchuntas teiste acu ina gcleachtas gairmiúil agus ar mian leo oibriú le healaíontóirí agus le comhpháirtithe ealaíon chun saothar nua a chruthú agus chun saothar a chur i láthair in eagraíochtaí, in ionaid agus i bhféilte ealaíon bunaithe.

Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Meantóireacht  Trí dhámhachtain suas le €2,000 an ceann Oireann sé seo d’ealaíontóirí atá ag céimeanna éagsúla dá bhforbairt ghairme, lena n-áirítear ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, ar mian leo dul i mbun deiseanna meantóireachta.

Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Oiliúint  Trí dhámhachtain suas le €1,000 an ceann
Oireann sé seo d’ealaíontóirí atá ag céimeanna éagsúla dá bhforbairt ghairme, lena n-áirítear ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, ar mian leo dul i mbun forbairt ghairmiúil agus deiseanna foghlama eile.

Clinicí Faisnéise
Beidh clinicí faisnéise á n-óstáil ag Arts & Disability Ireland i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh.


Dé Luain an 21 Aibreán, Dánlann Lewis Glucksman, Corcaigh, ag 3pm.
Déardaoin an 23 Aibreán, Project Arts Centre, Baile Átha Cliath, ag 3pm.
Dé Céadaoin an 29 Aibreán, Amharclann Oileán Altanach, Gaillimh, ag 3pm.


Más maith leat freastal ar cheann amháin de na clinicí, cuir an méid sin iúl trí ríomhphost a chur chuig info@adiarts.ie faoin 17 Aibreán.
Is inrochtana d’úsáideoirí cathaoireacha rothaí atá gach ceann de na hionaid tionóil.
Beidh lúbchóras i bhfeidhm d’úsáideoirí áiseanna éisteachta.
Má theastaíonn bogearraí lena n-aistrítear urlabhra go téacs uait, cuir an méid sin in iúl dúinn faoin 17 Aibreán.

An próiseas iarratais agus an spriocdháta:

Is féidir na foirmeacha iarratais, na treoirlínte agus na cáipéisí faisnéise uile a íoslódáil anseo: www.adiarts.ie/connect

Agus leas á bhaint as WeTransfer, ní mór foirm iarratais chomhlánaithe, mar aon leis an ábhar tacaíochta uile, a chur chuig info@adiarts.ie faoi 5pm an 21 Bealtaine 2015.

Tabhair faoi deara: ní fhéadfaidh iarratasóirí iarratas a chur isteach ach ar shnáithe amháin den ADC i.e. is gá duit a roghnú cé acu a chuirfidh tú iarratas isteach ar Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Saothar Nua, ar Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Meantóireacht nó ar Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais – Oiliúint.

Baileoidh Arts & Disability Ireland aiseolas agus moltaí ó iarratasóirí agus ó pháirtithe leasmhara eile i rith na tréimhse trialaí chun bonn eolais a chur faoi fhorás na scéime amach anseo. 


Tuilleadh faisnéise:

Déan teagmháil le Arts & Disability Ireland ar 01 850 9002 nó cuir ríomhphost chuig info@adiarts.ie

The application forms and guidelines are available in English on request.

Email Software by Newsweaver