San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON

Thosaigh Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann tionscnamh Speak Up & Call It Out tar éis na n-imeachtaí agus nochtadh an eolais in 2017/2018 maidir le mí-úsáid cumhachta san earnáil drámaíochta, agus ag teacht le glaoch domhanda ar ghníomh. Tacaíonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán leis an tionscnamh. Coicís ó shin sheolamar an dara céim, dar teidealSpeak Up ACTiON. Cuirfear tús leis an gcéim seo le suirbhé tras-earnála a aithneoidh patrúin i bhfadhbanna agus i dtaithí Dínite sa Láthair Oibre sna healaíona. Tabharfaidh an suirbhé seo léargas soiléir dúinn ar an gcúrsa aicsin is fearr atá ag teastáil sna blianta atá romhainn chun dul i ngleic leis na fadhbanna. Is féidir leat sonraí iomlána an tseolta a fháil ar ár láithreán gréasáin anseo. 

 

Tá an suirbhé beo anois, agus is féidir teacht air ag an nasc seo: https://www.surveymonkey.com/r/Q7KG7Z7. 
Roinnt nótaí thíos faoin suirbhé:  
- Is féidir é a líonadh i níos lú ná 10 nóiméad.  
- Tá na freagraí go léir anaithnid.  
- Ní bhaineann sé leis an amharclannaíocht amháin - baineann sé le GACH foirm ealaín!  
 
Dúnfar an suirbhé i gceann coicíse (10 Márta). Fuaireamar 1000 freagra go dtí seo, ach ba mhaith linn a chinntiú go bhfuil seans agat féin freagra a thabhairt agus eolas a roinnt.
 
Cén fáth a bhfuilimid ag labhairt leat faoi seo? 
Ba mhaith linn go líonfaidh TUSA an suirbhé, agus ba mhór againn dá scaipfeá an scéal. Seol é chuig do chomhghleacaithe, do phiaraí agus do chairde – do líonra ar fad! Ba mhian linn cloisteáil ó gach duine, in earnáil na drámaíochta agus i ngach foirm ealaín (i.e. sa cheol, sna hamharcealaíona, sa litríocht, srl.) Má roinneann tú an suirbhé ar na meáin shóisialta, bain úsáid as an haischlib#SpeakUpAction, le do thoil.
 
 

“Tá do thuairim tábhachtach agus ba mhaith linn í a chloisteáil” 
Institiúid Téatair na hÉireann
#SpeakUpAction