San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ag teacht go luath: Réamhfhógráin mar a bhíonn ag scannáin do na healaíona ar fad
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 16 Iúil 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár nuachtlitir

D’fhógraíomar inniu pearsana tábhachtacha ó réimse na n-ealaíon ar fud na hEorpa a bheidh ina moltóirí do ‘Ghairm Oscailte’ na Comhairle Ealaíon dar fiú €1 mhilliún le haghaidh tionscadail náisiúnta chun 1916 a chomóradh. Tá áthas orm a chur in iúl freisin gur leagadh 270 togra faoinár mbráid ó ealaíontóirí agus ó eagraíochtaí ealaíon as gach cearn den tír. Fuaireamar iarratais shuntasacha san uile fhoirm ealaíne.

 

Beidh triúr pearsana idirnáisiúnta ar an bhfoireann mholtóireachta – Ruth Mackenzie, Laurie Sansom agus Annie Fletcher, chomh maith leis an bhfísealaíontóir Brian Maguire agus an file John McAuliffe ar comhaltaí iad beirt den Chomhairle Ealaíon. Tiocfaidh siad le chéile den chéad uair an 25 Bealtaine. Beidh sé faoi chathaoirleacht Chathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Sheila Pratschke.

 

Ceapadh Ruth Mackenzie ina Stiúrthóir Ealaíne nua ar Fhéile na hOllainne, mórfhéile ealaíon idirnáisiúnta a reáchtáiltear in Amstardam agus is Príomhoifigeach Feidhmiúcháin eatramhach í ar chomhoibriú digiteach Chomhairle Ealaíon Shasana leis an BBC, The Space. Ina theannta sin, tá cáil uirthi as tionscadail agus imeachtaí iomráiteacha rathúla cultúrtha go háirithe an clár, Cultural Olympiad, a bhí mar chuid de na Cluichí Oilimpeacha 2012 i Londain. Tá an tUas. Laurie Sansom ina Stiúrthóir Ealaíne ar Amharclann Náisiúnta na hAlban. Bhain sé clú amach dó féin mar thoradh ar shraith léirithe rathúla i Sasana. Tá Annie Fletcher ina Príomh-Choimeádaí ag Músaem Van Abbemuseum in Eindhoven i láthair na huaire. Bhí sí ina coimeádaí ar After the Future, Clár Débhliantúil Físealaíne EVA International i Luimneach in 2012. Tá sonraí breise ar na moltóirí idirnáisiúnta le fáil anseo.

 

D’fhreagair ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon ó chroí dár nGairm Oscailte. Is cúis áthais dom a admháil go mbeidh ar an moltóirí cinntí fíordheacra a dhéanamh. Léirítear cumas sna tionscadail seo chun aird an phobail a ghabháil go fírinneach agus chun dul i bhfeidhm ar shaol na ndaoine ar fud na tíre in 2016.

 

Beidh an-iomaíocht sa chomórtas; tá suim iomlán de €1 mhilliún curtha i leataobh againn do thionscadail aonair le buiséad suas le €500,000, ach is ionann ‘éileamh’ na n-iarratas uile a fuarthas agus beagnach €30 milliún.

 

Tiocfaidh na moltóirí le chéile an 25 Bealtaine chun gearrliosta a dhéanamh de na hiarratais. Ina dhiaidh sin, iarrfar ar na hiarratais ar an ngearrliosta tograí níos forbartha a chur isteach lena mbreithniú. Tiocfaidh na moltóirí le chéile arís chun na tionscadail deiridh a shocrú i mí Iúil.

 

Cuirfear an obair i láthair an phobail sa bhliain 2016 agus léiríonn an méid sin freagra tábhachtach ár n-ealaíontóirí comhaimseartha ar chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca. Áireofar freisin i gclár na Comhairle Ealaíon atá mar chuid de Chlár an Rialtais, Éire 2016, roinnt sparánachtaí speisialta do ghlúin nua ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, tacaíocht chamchuairte bhreise in 2016 chomh maith le mórthionscadal náisiúnta córúil i gcomhar le RTÉ.

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver