Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 09 Samh 2021 10:48:51 MAG 09 Samh 2021 10:48:51 MAG http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/t1wm5z98tmv?lang=ga?rss=true Is iontach an rud é go bhfuil imeachtaí i bpearsa ar ais arís! An mhí seo caite, d’fhreastail mé ar léiriú aoibhinn de Rothar de chuid Amharclann Branar mar chuid d’Fhéile Baboró i nGaillimh. Bhí fuaim gáire na leanaí iontach agus mothúchánach. Más gá cumhacht an léirithe bheo a chur i gcuimhne dúinn riamh, bhí gach gné den chumhacht sin le brath sa léiriú sin. Dúirt comhghleacaí liom gur phléasc sí amach ag caoineadh go spontáineach, rud a bhí aisteach di, le linn radharc le cúigear rinceoirí óga sa taibhiú iontach Night Dances de chuid United Fall. Agus í ag breathnú ar na taibheoirí óga iontacha, ní raibh sé de chumhacht aici ach smaoineamh ar na cruatain a d’fhulaing siad le 20 mí anuas. Bhí an léiriú sin mar chuid de sraith léirithe sáriontacha a bhí le feiceáil le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath a bhí ar siúl le déanaí. Mar is amhlaidh an cás le roinnt féilte maithe eile a bhfuilimid sé de phribhléid againn tacú leo, taispeánann an clár dúinn conas a bhféadfá áiteanna a athrú go hiomlán trí chultúr. Bhí sé fíor spreagúil a bheith i gCalafort Bhaile Átha Cliath agus smaoineamh chun tosaigh faoin mbealach a bhféadfadh an ceantar seo den chathair a bheith in ann athrú a spreagadh tríd an gcultúr. Ar an gcuma chéanna, tá páirt ag an ealaíontóir ceannródaíoch Nigel Rolfe,agus é ag taibhiú i bhFearann Páirce Loch na Buaraí, ar ár gclár ‘Faoin Spéir’ / ‘In the Open’. Is sampla iontach é Loch na Buaraíden chaoi a bhfuil an ealaín in ann an tírdhreach a athrú agus nasc cumhachtach a chruthú idir daoine agus áit. Ní haon ábhar magaidh í an tuairisc chuimsitheach ó Institiúid Téatair na hÉireann ar iompraíocht sna healaíona. Insíonn na torthaí dúinn go bhfuil athchóiriú suntasach de dhíth chun a áirithiú gur féidir le daoine taitneamh a bhaint as taithí oibre shábháilte agus shásúil. Rud atá nasctha go dlúth leis sin is ea an tóraíocht chun cúinsí a dhéanamh níos fearr do gach uile duine atá ag obair sna healaíona. Tá taighde ar phá agus ar choinníollacha críochnaithe ag Theatre Forum, Words Ireland agus roinnt eagraíochtaí eile agus tacaíonn an obair seo go mór lenár bpolasaí ‘Luach Saothair don Ealaíontóir’. Ní mór go mbeadh gach uile duine ar aon tuairim gur cheart go mbainfí dínit amach do gach duine i ngach cuid den ghairm. Cuireadh fáilte mhór roimh an bhfógra go bhfanfaidh an leibhéal cistithe don Chomhairle Ealaíon mar an gceanna agus beifear in ann an obair sin a dhéanamh ar bhealach níos tapa dá bharr. Tá tuiscint níos fearr againn anois ar luach na n-ealaíon inár saol anois agus cothaíonn sé seo muinín go bhfuilimid in ann athruithe claochlaitheacha a dhéanamh i dtírdhreach na healaíona sna blianta atá amach romhainn. De réir mar a théann muid uile ar ais chuig teagmháil fhisiciúil a dhéanamh lena chéile, tá súil againn go bhfaigheann sibh go leor fuinnimh agus misnithe ón rannpháirtíocht athnuaite le do chomhghleacaithe agus do luachtanna féachana, léitheoireachta agus éisteachta. Maureen Kennelly Stiúrthóir 09 Samh 2021 12:00:00 MAG ccf1dd5ff3ca010804903899594e054c Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is iontach an rud é go bhfuil imeachtaí i bpearsa ar ais arís!  An mhí seo caite, d’fhreastail mé ar léiriú aoibhinn de Rothar de chuid Amharclann Branar mar chuid d’Fhéile Baboró i nGaillimh.  Bhí fuaim gáire na leanaí iontach agus mothúchánach.  Más gá cumhacht an léirithe bheo a chur i gcuimhne dúinn riamh, bhí gach gné den chumhacht sin le brath sa léiriú sin.    Dúirt comhghleacaí liom gur phléasc sí amach ag caoineadh go spontáineach, rud a bhí aisteach di, le linn radharc le cúigear rinceoirí óga sa taibhiú iontach <em>Night Dances </em>de chuid United Fall.  Agus í ag breathnú ar na taibheoirí óga iontacha, ní raibh sé de chumhacht aici ach smaoineamh ar na cruatain a d’fhulaing siad le 20 mí anuas.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Bhí an léiriú sin mar chuid de sraith léirithe sáriontacha a bhí le feiceáil le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath a bhí ar siúl le déanaí. Mar is amhlaidh an cás le roinnt féilte maithe eile a bhfuilimid sé de phribhléid againn tacú leo, taispeánann an clár dúinn conas a bhféadfá áiteanna a athrú go hiomlán trí chultúr.  Bhí sé fíor spreagúil a bheith i gCalafort Bhaile Átha Cliath agus smaoineamh chun tosaigh faoin mbealach a bhféadfadh an ceantar seo den chathair a bheith in ann athrú a spreagadh tríd an gcultúr.  Ar an gcuma chéanna, tá páirt ag an ealaíontóir ceannródaíoch Nigel Rolfe,agus é ag taibhiú i bhFearann Páirce Loch na Buaraí, ar ár gclár ‘Faoin Spéir’ / ‘<em>In the Open</em>’.  Is sampla iontach é Loch na Buaraíden chaoi a bhfuil an ealaín in ann an tírdhreach a athrú agus nasc cumhachtach a chruthú idir daoine agus áit. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ní haon ábhar magaidh í an tuairisc chuimsitheach ó Institiúid Téatair na hÉireann ar iompraíocht sna healaíona.  Insíonn na torthaí dúinn go bhfuil athchóiriú suntasach de dhíth chun a áirithiú gur féidir le daoine taitneamh a bhaint as taithí oibre shábháilte agus shásúil.  Rud atá nasctha go dlúth leis sin is ea an tóraíocht chun cúinsí a dhéanamh níos fearr do gach uile duine atá ag obair sna healaíona.   Tá taighde ar phá agus ar choinníollacha críochnaithe ag <em>Theatre Forum, Words Ireland </em>agus roinnt eagraíochtaí eile agus tacaíonn an obair seo go mór lenár bpolasaí ‘Luach Saothair don Ealaíontóir’. Ní mór go mbeadh gach uile duine ar aon tuairim gur cheart go mbainfí dínit amach do gach duine i ngach cuid den ghairm.  Cuireadh fáilte mhór roimh an bhfógra go bhfanfaidh an leibhéal cistithe don Chomhairle Ealaíon mar an gceanna agus beifear in ann an obair sin a dhéanamh ar bhealach níos tapa dá bharr.  Tá tuiscint níos fearr againn anois ar luach na n-ealaíon inár saol anois agus cothaíonn sé seo muinín go bhfuilimid in ann athruithe claochlaitheacha a dhéanamh i dtírdhreach na healaíona sna blianta atá amach romhainn.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">De réir mar a théann muid uile ar ais chuig teagmháil fhisiciúil a dhéanamh lena chéile, tá súil againn go bhfaigheann sibh go leor fuinnimh agus misnithe ón rannpháirtíocht athnuaite le do chomhghleacaithe agus do luachtanna féachana, léitheoireachta agus éisteachta.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> <img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Maureen Kennelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Stiúrthóir</span></p> Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1smklg11fuv?lang=ga?rss=true Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022 a fhógairt. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG fd3d3eee8f5b5b3b1f3405537409a105 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022 a fhógairt. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022 a fhógairt. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá deontais oiread agus €40,000 ar a mhéad á dtairiscint faoin scéim sin i dtreo costais reatha spásanna oibre amharc-ealaíontóirí. Tá sé d’aidhm ag an scéim tacaíocht a thabhairt do spásanna oibre ealaíontóirí ar fud na tíre chun an timpeallacht oibre is fearr agus is féidir a sholáthar d’amharc-ealaíontóirí agus, nuair is indéanta, leibhéal fóirdheontais a chumasú do na healaíontóirí a oibríonn sna spásanna sin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Gheobhaidh stiúideonna i gCorcaigh, sa Chlár, i mBaile Átha Cliath, i nGaillimh, i Luimneach, i Lú, i Maigh Eo, i Muineacháin, i dTiobraid Árann, i bPort Láirge agus i gCill Mhantáin deontais dar luach €455,000 ar an iomlán an chéad bhliain eile chun áiseanna agus soláthairtí riachtanacha a chothú d’amharc-ealaíontóirí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tabharfar maoiniú do 26 stiúideo/spás oibre (méadú ó 19 in 2021) ar an iomlán in 2022, lena gcuirfear saoráidí oibre ar fáil do 825 amharc-ealaíontóir ar leith ar fud na hÉireann.</span></p> <p style="margin: 10.5pt 0cm 11.25pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Dámhachtainí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022</span></strong></span></p> <table class="MsoNormalTable" style="width: 390.35pt; border-collapse: collapse;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">126 Artist-Run Gallery</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Gaillimh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€8,132</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">A4 SOUNDS</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baile Átha Cliath</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€40,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ionad Ealaíon na Tána</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Lú</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€5,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Artspace Studios Ltd</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Gaillimh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€26,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Backwater Artists Group</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Corcaigh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€40,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bkb Visual Arts Studio</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baile Átha Cliath</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€6,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">BLOCK T</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baile Átha Cliath</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€40,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Bridge Street Studios</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Lú</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€5,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.25pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Complex Productions Ltd</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baile Átha Cliath</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€20,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cork Artists' Collective Ltd</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Corcaigh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€15,368</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Courthouse Studios and Gallery</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">An Clár</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€6,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Creative Spark</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Lú</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€23,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Custom House Studios Ltd</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Maigh Eo</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€17,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Engage Art Studios</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Gaillimh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€35,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Goma Gallery of Modern Art</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Port Láirge</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€19,500</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 31.9pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Interface</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Gaillimh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€17,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 18.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Live Art Ireland</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tiobraid Árann</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€5,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Monaghan Artists Collective</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Muineachán</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€10,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ormond Studios</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baile Átha Cliath</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€10,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Over The Line Studios</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Corcaigh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€8,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sample Studios</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Corcaigh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€40,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 15.75pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Signal Arts Centre</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cill Mhantáin</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€10,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.2pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Spacecraft</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Luimneach</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€6,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.2pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">The Darkroom</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baile Átha Cliath</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€32,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.2pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">The Rogue Gallery and Studios</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Port Láirge</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€6,000</span></p> </td> </tr> <tr style="height: 17.2pt;"> <td style="width: 192.85pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Working Artist Studios</span></p> </td> <td style="width: 108.5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Corcaigh</span></p> </td> <td style="width: 89.0pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="bottom" nowrap="nowrap"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">€5,000</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Maoiniú Damhsa le haghaidh 2022 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/18wlmw3f7l1?lang=ga?rss=true Díreofar an seisiún eolais seo ar chleachtóirí agus léiritheoirí damhsa a bhfuil i gceist acu cur isteach ar dhámhachtain i gcaitheamh 2022. Cuimseofar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú damhsa ón gComhairle Ealaíon sa seisiún freisin. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG 5491d894be3cfa2b0126aa1519db1739 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #1d2129;">Díreofar an seisiún eolais seo ar chleachtóirí agus léiritheoirí damhsa a bhfuil i gceist acu cur isteach ar dhámhachtain i gcaitheamh 2022.  Cuimseofar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú damhsa ón gComhairle Ealaíon sa seisiún freisin. </span>  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 4.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #1d2129;">Clinic Faisnéise - Déardaoin 25 Samhain ag 11am - ar líne</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #1d2129;">Díreofar an seisiún eolais seo ar chleachtóirí agus léiritheoirí damhsa a bhfuil i gceist acu cur isteach ar dhámhachtain i gcaitheamh 2022.  Cuimseofar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú damhsa ón gComhairle Ealaíon sa seisiún freisin. </span>  </span></p> <p style="margin: 4.5pt 0cm; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1d2129;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 4.5pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #1d2129;">Más spéis leat freastal ar an gclinic ní mór clárú le suzanne.ring@artscouncil.ie</span></strong><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #1d2129;"> roimh Dé Máirt an 23 Samhain.</span></strong></span></p> Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1az4hdzcj0c?lang=ga?rss=true Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon an tuairisc ar athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúcháin Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fcrlmamepih/external ] [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fcrlmamepih/external ] le Janice McAdam, Annette Nugent agus Heather Maitland a fhoilsiú. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG 76a349bb0dd2f41227b3352ca58fbe74 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon an tuairisc ar athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúcháin </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" title="Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fcrlmamepih/external"><strong><span style="color: windowtext;">Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir</span></strong></a></span></span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> le Janice McAdam, Annette Nugent agus Heather Maitland a fhoilsiú.</span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon an tuairisc ar athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúcháin </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" title="Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fcrlmamepih/external"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir</span></strong></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> le Janice McAdam, Annette Nugent agus Heather Maitland a fhoilsiú. Is í Oíche Chultúir an imeacht uile-oileáin bhliantúil trína ndéantar ceiliúradh ar chultúr, ar chruthaitheacht agus ar na healaíona. Is buaic í an tuairisc seo ón gclár taighde náisiúnta fairsing, a úsáideann sonraí a bailíodh suas go 2020 chun éabhlóid Oíche Chultúir a rianú, chun luach poiblí reatha agus féideartha Oíche Chultúir a thuiscint agus chun tagarmharc agus moltaí a chur ar fáil le haghaidh a hathbhreithnithe, a físe agus a seachadta amach anseo.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" title="Tuairisc Oíche Chultúir na Comhairle Ealaíon - Béarla" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fcrlmamepih/external"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Íoslódáil an tuarascáil anseo</span></strong></a><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> (PDF, 6 MB)</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1nbts3vjv24/external">https://www.artscouncil.ie/culture-night/</a></span></p> Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair http://nuachtlitir.artscouncil.ie/j0szb6vfoui?lang=ga?rss=true Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir a forbraíodh mar fhreagra ar ghéarchéim COVID-19 le haghaidh na bliana 2021, mar chuid den chlár leanfar ag cur réimse imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG a3a29fa3342718771741305cdafe1d80 Nuacht na míosa seo <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea <strong>In the Open | Faoin Spéir </strong>a forbraíodh mar fhreagra ar ghéarchéim COVID-19 le haghaidh na bliana 2021, mar chuid den chlár leanfar ag cur réimse imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea <strong>In the Open | Faoin Spéir </strong>a forbraíodh mar fhreagra ar ghéarchéim COVID-19 le haghaidh na bliana 2021, mar chuid den chlár leanfar ag cur réimse imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Cuireann Comhairle Chontae Uíbh Fhailí agus Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra - Spectacular Vernacular - Making the Ordinary Extraordinary i láthair,</strong> a chuimsíonn sraith imeachtaí, ceardlanna, taibhithe agus eachtraí amuigh faoin aer ina ndírítear ar fhorbairt líonraí cruthaitheacha nua agus deiseanna uathúla le go rachadh ealaíontóirí i ngleic leis an bpobal.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">De réir mar atá an geimhreadh agus an dorchadas a thagann leis ag teannadh orainn, tá aoibhneas ar leith beartaithe ag <strong>The Dock, Cora Droma Rúisc </strong>dóibh siúd a dtaitníonn scannáin uafáis chlasaiceacha leo. Taispeánfar an scannán clasaiceach <strong><em>Nosferatu</em> ó 1922 </strong>thar dhá oíche le scór beo dá gcuid féin á sheinm ag an ngrúpa ceoil tíre ailtéarnaigh <em>GreenBird.</em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baineann <em>GreenBird</em> úsáid as pianó, fidil agus guth mar aon le roinnt feadóige móire, cnagcheol athsheinnte, agus maisíochtaí fuaime a chruthaíonn siad ag an am. Spreag atmaisféar neamhshaolta an scannáin seo Marc, Cliodhna agus Mandi ceol a chruthú a bhíonn scanrúil anois agus arís, ach a bhfuil toradh álainn, inrochtana, agus spraíúil air.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u>Príomhthéacs</u></strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><u> </u></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Cuireann Comhairle Chontae Uíbh Fhailí agus Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra -</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Spectacular Vernacular - Making the Ordinary Extraordinary i láthair.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Agus é á reáchtáil idir <strong>Bhiorra, An Tulach Mhór, agus Fearann Páirce Loch na Buaraí</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">is sraith imeachtaí, ceardlanna, taibhithe agus eachtraí amuigh faoin aer é <em>Spectacular Vernacular</em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ina ndírítear ar fhorbairt líonraí cruthaitheacha nua agus deiseanna uathúla le go rachadh ealaíontóirí i ngleic lenár bpobal. Síolraíonn <em>Spectacular Vernacular</em> ó chré dhubh an phortaigh agus déantar ceiliúradh ar nithe áitiúla, ar ghnáthnithe, agus ar mhistéirí comhráiteacha. Sa tslí chéanna ina mbraitheann ailtireacht dhúchasach ar úsáid a bhaint as na nithe atá ar fáil go háitiúil, síolraíonn Spectacular Vernacular ó bhunchloch na gcultúir ealaíonta atá le fáil i measc ár mbailte agus i gContae Uíbh Fhailí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déantar scrúdú i <em>Spectacular Vernacular</em> ar thraidisiúin Uíbh Fhailí agus a shuíomh simplí síochánta trí lionsa na</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">gcleachtóirí comhaimseartha atá ina gcónaí ann nó ealaíontóirí agus lucht cultúir a d’fhéadfadh baint stairiúil a bheith ag a gcleachtais leis an gceantar.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is saothar comhoibritheach idir an Museum of Everyone | Birr Festivals Collective |</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Comhairle Chontae Uíbh Fhailí | Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra | Ionad Ealaíon Tulach Mhór agus Fearann Páirce Loch Buaraí é an tionscadal uathúil seo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Seoladh Spectacular Vernacular - 12<sup>Ú</sup> Samhain agus taibhiú Nigel Rolfe ag Portach Loch Buaraí á thaispeáint ar an scáileán ag</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra ó 2 pm agus caint de chuid an ealaíontóra ag 7 pm.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun Spectacular Vernacular a sheoladh fillfidh an taibhealaíontóir iomráiteach Nigel Rolfe chun léiriú a dhéanamh ag</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Fearann Páirce Loch Buaraí 10 mbliain i ndiaidh dá chéad thréimhse chónaitheach sa cheantar portaigh. Tá Nigel Rolfe i mbun taibhithe mar ealaíontóir beo le 40 bliain anuas. Is mór an méid oibre atá déanta aige mar ealaíontóir, mar choimeádaí agus mar léachtóir chomh maith. Ó 2008 is é taibhiú an príomhfhoirm léirithe ealaíonta atá aige. Óstáladh mórthaispeántais aisbhreathnaitheacha dá chuid saothair ag Áras Nua-Ealaíne na hÉireann i mBaile Átha Cliath agus ag Musee D’Aerne de la Ville De Paris. Cuireadh taispeántais dá chuid oibre ar bun i mBaile Átha Cliath, i bPáras, in São Paulo, in Busan, in Kwangju, agus in Venice Biennales agus rinne sé cuir i láthair ag an iliomad aonach ealaíne idirnaisiúnta. Tá sé mar Cheannaire an Performance Pathway Program agus mar Ollamh le Taibhiú ag Coláiste Ríoga na hEalaíne i Londain. Tá Rolfe tiomanta go mbeadh an ealaín mar ghníomhaíocht bheo ríthábhachtach. Is gníomhaíochtaí coirp agus cuir i gcuimhne go bhfuilimid beo anseo anois atá i gceist lena thaibhithe.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Le haghaidh sonraí iomlána maidir le gach ceardlann, tionscadal agus imeacht atá le teacht téigh chuig - </strong><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ycnp2ycjnnn/external">https://intheopenoffaly.ie</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Más mian leat a bheith páirteach nó obair dheonach a dhéanamh nó má tá aon cheist agat maidir leis an tionscadal seo seol ríomhphost</strong></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>chugainn ag </strong><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="museumofeveryone@gmail.com"><strong>museumofeveryone@gmail.com</strong></a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Céard a bheidh ar bun i gCora Droma Rúisc?</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>In The Dock </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Scannán:</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">An scannán uafáis tostach clasaiceach Nosferatu ó 1922 á thaispeáint ar scáileáin amuigh faoin aer le scór beo le banna ceoil tíre ailtéarnach Greenbird.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dé hAoine 12 agus Satharn 13 Samhain ag 6.30 p.m. Saorchead isteach Tá saorchead isteach, ach is gá ticéid a chur in áirithe roimh ré ag 0719650828 nó ar líne ag <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/s2et6rxq4ca/external">https://www.thedock.ie/whats-on/nosferatu</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/hi66y7xusdk/external">https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun an scéal is déanaí a fháil. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Nuála Digiteacha Chláir RAISE - a bheith chun tosaigh http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1arp2fg8kep?lang=ga?rss=true Ag tús phaindéim Covid, chruthaigh agus roinn an fhoireann RAISE ‘An Deich Rud is Fearr gur Féidir le hEagraíochtaí Ealaíon a Dhéanamh dá bPáirtithe Leasmhara le linn Ghéarchéim Covid-19’ ó ábhar ar líne a chruthú go dtí cumarsáid a dhéanamh i slite nua trí ardáin dhigiteacha. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG 837b169e31a4815762c29e8d5ead834d Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ag tús phaindéim Covid, chruthaigh agus roinn an fhoireann RAISE ‘An Deich Rud is Fearr gur Féidir le hEagraíochtaí Ealaíon a Dhéanamh dá bPáirtithe Leasmhara le linn Ghéarchéim Covid-19’ ó ábhar ar líne a chruthú go dtí cumarsáid a dhéanamh i slite nua trí ardáin dhigiteacha.</span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Ag tús phaindéim Covid, chruthaigh agus roinn an fhoireann RAISE ‘An Deich Rud is Fearr gur Féidir le hEagraíochtaí Ealaíon a Dhéanamh dá bPáirtithe Leasmhara le linn Ghéarchéim Covid-19’ ó ábhar ar líne a chruthú go dtí cumarsáid a dhéanamh i slite nua trí ardáin dhigiteacha. Níor chuir eagraíochtaí RAISE díomá ar éinne. D’éirigh eagraíochtaí RAISE cruthaitheach in ábhar ar líne a chruthú agus i ndul i ngleic le pobail meáin agus lucht tacaíochta i ndomhain fíorúil, chomh maith lena bhFéilte, Cláir agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid a bhogadh ar líne. Féach an roinn RAISE ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon nó cliceáil </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13yj7k29bw4/external"><strong>anseo</strong></a></span><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> - Nuála Digiteacha - <em>a bheith chun tosaigh</em>, </span></strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">chun sampla beag de na nuála digiteacha agus ar líne iontacha a tharla i dtéarmaí cruthú ábhair agus tiomsú airgid ar líne i gcaitheamh na bliana seo caite. Leanfar ag tacú le barr feabhais i gcur i bhfeidhm réitigh dhigiteacha agus ar líne chun cabhrú le heagraíochtaí <strong>a bheith chun tosaigh</strong> trí chlár RAISE<strong>.</strong></span></span></p> Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Reel Art i 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1e3h4wmy5z7?lang=ga?rss=true Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur Cara Holmes agus Michael John Whelan a bhain amach Dámhachtain Reel Art i 2021. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG b4bd9b74e55a05c8376b56944031c881 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 10.5pt 0cm 11.25pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: #222222;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur <strong>Cara Holmes</strong> agus <strong>Michael John Whelan</strong> a bhain amach Dámhachtain Reel Art i 2021. </span></p> <p style="margin: 10.5pt 0cm 11.25pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: #222222;">Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt gur <strong>Cara Holmes</strong> agus <strong>Michael John Whelan</strong> a bhain amach Dámhachtain Reel Art i 2021. </span></p> <p style="margin: 10.5pt 0cm 11.25pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: #222222;">Is é Reel Art scéim scannáin faisnéise ealaíon cruthaitheach na Comhairle Ealaíon atá á rith le fada. Léireofar an dá scannán ar éirigh leo den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2023.<br /><br />Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon comhghairdeas a dhéanamh leis an mbeirt ealaíontóirí as a ngradaim agus táimid ag súil leis na scannáin a fheiceáil os comhair lucht féachana Éireannach agus idirnáisiúnta nuair a chríochnófar iad.</span></p> <p style="margin: 10.5pt 0cm 11.25pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #222222;">Tá tuilleadh sonraí ar fáil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1einvhcfx3t/external">anseo</a><span style="color: #222222;"> maidir leis na healaíontóirí agus a scannáin.</span></span></p> Clinic maoinithe amharclainne http://nuachtlitir.artscouncil.ie/hq6vwlm1kjt?lang=ga?rss=true Reáchtálfaidh an Fhoireann Amharclannaíochta clinic maoinithe amharclannaíochta ar an Aoine 26 Samhain ag 11 a.m. ar Zoom. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG b45340ca6864eb6ab8bd6985dc537227 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Reáchtálfaidh an Fhoireann Amharclannaíochta clinic maoinithe amharclannaíochta ar an Aoine 26 Samhain ag 11 a.m. ar Zoom.</span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Reáchtálfaidh an Fhoireann Amharclannaíochta clinic maoinithe amharclannaíochta ar an Aoine 26 Samhain ag 11 a.m. ar Zoom. Beimid ag clúdach roinnt de na dámhachtainí atá le teacht san athbhliain lena n-áirítear Sparánachtaí, Lúfaireacht, Camchuairteanna, Cónaitheachtaí d’Ealaíontóirí, chomh maith le Roinnt agus Forbairt Acmhainní. Seol RSVP chuig Hannah ag <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:hannah.gordis@artscouncil.ie">hannah.gordis@artscouncil.ie</a> agus seol ar aghaidh aon cheisteanna a bheidh agat roimh ré.</span></p> Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/obwc2tbn8rx?lang=ga?rss=true Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG f256af83ed5df34a88efd2c0eb4a073e Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. <span style="border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  </span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Tabhair faoi deara</span></strong></span></p> <ul style="margin-top: 5.0pt; margin-bottom: 7.5pt;"> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Gur cheart duit a chinntiú, agus d’iarratas á ullmhú, go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil.</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Go bhfuil sé riachtanach </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas. </span></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 5.25pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Banda A: Suas le €7,000  </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Banda B: Idir €7,001 agus €20,000</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Banda C Idir €20,001 agus €35,000</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm shoiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">D’fhéadfaí iarratais a chur isteach ó:                      An 19 Deireadh Fómhair, 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-size: 12px;">Spriocdháta d’iarratais:                                            An 18 Samhain, 2021 ar 5.30pm<span style="color: #1f497d;"> (am na hÉireann)</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Dáta a dhéanfar na torthaí a fhógairt:                    Feabhra 2022</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/gtrizt23coi/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">.</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/16lnyhie2cc/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">nó téigh i dteagmháil le Foireann Fhéilte na Comhairle Ealaíon ag:</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Regina O’Shea: </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:regina.oshea@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">regina.oshea@artscouncil.ie</span></a><span style="color: #0563c1; text-decoration: underline;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">,</span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> 01 6180260</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 12pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:Adrian"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Adrian</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> Colwell: </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:adrian.colwell@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">adrian.colwell@artscouncil.ie</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">, 01 6180284</span></span></p> Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair http://nuachtlitir.artscouncil.ie/lru5e6en7zf?lang=ga?rss=true Is é an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2022 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2023 an 13ú Eanáir 2022. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG 1657d0051a4811d5ccde0e9492a5ac00 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2022 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2023 an 13ú Eanáir 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar bun idir mí Iúil agus mí na Nollag 2022 agus le haghaidh Réamhphleanáil 2023 an 13ú Eanáir 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Tabhair faoi deara</strong> gur cuireadh síneadh leis an tréimhse iarratais agus go mbeidh fáil ar fhoirmeacha iarratais anois trí na seirbhísí ar líne ón 30<strong> Samhain 2021.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Féadfaidh iarratasóirí nach n-éiríonn leo Maoiniú Straitéiseach/Ionaid Ealaíon/Comhpháirtíochta a fháil cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Camchuairte 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an scéim Réamhphleanála oscailte d’aon duine aonair agus d’eagraíochtaí ar mian leo léiriúcháin a thabhairt ar camchuairt in 2023.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun sonraí a fháil faoin scéim, déan teagmháil le Val Ballance nó Regina O’Shea. Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1gzwc63jbf7/external"><span style="color: windowtext;">leathanach Teagmhálacha</span></a> shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.</span></p> CRUINNIÚ MULLAIGH FHÉILTE NA hEORPA - GAILLIMH 22-24 SAMHAIN 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/163jnryf9pl?lang=ga?rss=true Is teacht le cheile bliantúil é Cruinniú Mullaigh Féilte Ealaíon Chumann Fhéilte na hEorpa (EFA) le haghaidh déantóirí féilte a cheanglaíonn feilte ó fud fad na cruinne in aon chathair amháin. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG cf54d0253a39fbd4b7992b148a080852 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is teacht le cheile bliantúil é Cruinniú Mullaigh Féilte Ealaíon Chumann Fhéilte na hEorpa (EFA) le haghaidh déantóirí féilte a cheanglaíonn feilte ó fud fad na cruinne in aon chathair amháin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is teacht le cheile bliantúil é Cruinniú Mullaigh Féilte Ealaíon Chumann Fhéilte na hEorpa (EFA) le haghaidh déantóirí féilte a cheanglaíonn feilte ó fud fad na cruinne in aon chathair amháin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tugann an clár 3 lá, a bheidh ar siúl in Éirinn i mbliana, féilte ó réimsí ealaíon éagsúla le chéile mar chuid de mhalartú le cainteoirí idirnáisiúnta agus déantóirí tuairimíochta maidir le háit na bhféilte ealaíon agus a róil i sochaí an lae inniu.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh déantóirí polasaithe ón gCoimisiún Eorpach, ó Pharlaimint na hEorpa, ó Chomhairle na hEorpa, ó Chomhlachais Tráchtála agus ó Bhoird Turasóireachta Náisiúnta i láthair mar chuid de chlár na comhdhála.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Reáchtálfar Cruinniú Mullaigh Féilte Ealaíon Chumann Fhéilte na hEorpa i <strong>nGaillimh ón 22 go dtí an 24 Samhain</strong> agus is iad Cumann Féilte agus Imeachtaí na hÉireann (AOIFE) a óstálfaidh é.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déan teagmháil le Colm Croffy, AOIFE. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:colm@aoifeonline.com">colm@aoifeonline.com</a> nó le Kathrin Deventer, EFA. <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:kathrin@efa-aef.eu">kathrin@efa-aef.eu</a> le haghaidh níos mó eolais agus chun clárú don imeacht.</span></p> Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1tucpz10mox?lang=ga?rss=true Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha le haghaidh Scoileanna Ildánacha [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13io0olpt7h/external ] go luath. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn. 09 Samh 2021 12:00:00 MAG a1725118c40b33c79983f7778036d760 Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha le haghaidh <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13io0olpt7h/external">Scoileanna Ildánacha</a> go luath. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Fógrófar deiseanna le haghaidh seirbhísí Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha le haghaidh <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13io0olpt7h/external">Scoileanna Ildánacha</a> go luath. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn.</span></p>