San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha

Tá dlúthbhaint ag an 47 Comhlach Cruthaitheach le rath an tionscnaimh Scoileanna Ildánacha agus beidh siad ag oibriú i gcomhpháirtíocht le scoileanna fud fad na tíre. Tá anailís á déanamh acu le chéile ar rannpháirtíocht reatha na scoile sna healaíona agus sa chruthaitheacht chun fís agus plean inbhuanaithe i gcomhair Scoil Ildánach a fhorbairt. Tacaíonn na Comhlaigh Chruthaitheacha leis an scoil chun deiseanna ealaíon agus cruthaitheacha a threisiú do leanaí agus do dhaoine óga ina scoileanna agus chun a gcruthaitheacht a fhorbairt chomh maith. Tarraingeoidh Pleananna Scoile i gcomhair Scoil Ildánach ar an raon deiseanna sa scoil agus sa phobal níos leithne.

Má tá deiseanna agat gur mhaith leat a roinnt leis na scoileanna agus leis na Comhlaigh Chruthaitheacha a oibríonn leo, téigh i dteagmháil leis an gComhlach Cruthaitheach cuí trínár suíomh gréasáin.

http://www.artscouncil.ie/creative-schools/creative-associates/