<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair – leis an scéim seo, tabharfar tacaíocht d’ionaid chun ealaíontóir cónaithe téatair a fhostú i gcomhar le hoifigí ealaíon na n-údarás áitiúil.


An Scéim Thacaíochta um Chomhroinnt Acmhainní Téatair – leis an scéim seo, déanfar éascú ar chomhroinnt acmhainní idir eagraíochtaí maoinithe agus compántais agus daoine aonair nach bhfuil maoinithe.


An Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair – leis an scéim seo, tabharfar an deis d’eagraíochtaí ealaíon cláir forbartha agus meantóireachta a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair.

TABHAIR FAOI DEARA: Beidh an Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair á tairiscint freisin leis an spriocdháta céanna. Foilseofar sonraí na scéime seo in am trátha.


Tabhair faoi deara:

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá a thógáil sula ndéanfar clárúcháin a dhearbhú, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver