The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin, Deireadh Fómhair 23 .

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá

Breathnófar ar éabhlóid an cheoil thraidisiúnta mar chuid de Tradition Now, sraith ceoil thraidisiúnta an Cheolárais Náisiúnta agus cruthófar ardán do cheoltóirí ceannródaíocha léi chomh maith. Ar chlár shraith na bliana seo tá taibhithe ó ealaíontóirí Éireannacha agus Idirnáisiúnta amhail an t-amhránaí is cumadóir amhrán Lisa O’Neill, na ceoltóirí Catherine Ennis, Steve Cooney, Sam Amidon agus clár a ceapadh go speisialta do leanaí agus do dhaoine óga ar a bhfuil Kíla agus Ceol Connected agus a bheidh ar siúl idir an 1 agus an 6 Deireadh Fómhair. Léigh a thuilleadh >>
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscadal comhdhála nua d’fhéilte a reáchtálfar in 2020. Tá an togra seo mar chuid de thiomantas beartais na Comhairle Ealaíon do thacú le heagraíochtaí féilte cur lena gcumas. Cuirfear faisnéis agus deiseanna líonraithe ar fáil d’fhéilte ar fud na hÉireann mar chuid den chomhdháil lae seo.Léigh a thuilleadh >>
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí

Glacfaidh 150 scoil nua ar fud na hÉireann páirt i dtionscnamh Scoileanna Ildánacha 2019-20. Beidh 150 scoil a bhí páirteach in 2018 ag leanúint ar aghaidh sa dara bliana dá n-aistear in 2019-20 freisin. Áirítear leis an réimse scoileanna atá páirteach bunscoileanna, meánscoileanna, Ionaid Ógtheagmhála, scoileanna speisialta, scoileanna DEIS, scoileanna tuaithe, scoileanna uirbeacha agus gaelscoileanna.Léigh a thuilleadh >>
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha

Reáchtálfar ceiliúradh náisiúnta ar na healaíona agus ar an gcruthaitheacht i scoileanna agus in ionaid tionóil ar fud na tíre i mí na Samhna 2019. Beidh deis ag leanaí agus daoine óga a dtaithí ar na healaíona agus ar an bhfoghlaim chruthaitheach a thaispeáint trína rannpháirtíocht sa tionscnamh Scoileanna Ildánacha.Léigh a thuilleadh >>
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar

Tar éis gur fógraíodh go bhforbrófar clár píolótach Áiteanna Ildánacha i dTuaim, tá seirbhísí bainistíochta tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon anois chun an clár píolótach trí bliana a bhainistiú agus a sholáthar. Féadfar an phreaseisiúint maidir leis an tionscadal a léamh anseo.Léigh a thuilleadh >>
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar Chomhaltacht Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020.  Spriocdháta: 14 Deireadh Fómhair 2019, 5.00 pm GMT.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) d’fhéilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2020.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.Léigh a thuilleadh >>
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go leanfaidh sí ar aghaidh ag tacú le féilte, tacaíocht a chabhróidh leo a gcumas cláreagraithe agus eagraíochtúil a fhorbairt trí bhíthin dámhachtainí aonair taistil agus oiliúna.Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann

Bunaíodh Damhsa Éireann in 1989 mar eagraíocht náisiúnta forbartha damhsa na hÉireann agus ó shin i leith tá ról suntasach ag Damhsa Éireann maidir lena cinntiú go bhfuil pobal damhsa bríomhar, cruthaitheach agus dinimiciúil in Éirinn. In 2018, d'fhorbair Damhsa Éireann straitéis nua 5 bliana (2018–2023: Moving Forward Together) lena soláthraítear treochlár uaillmhianach do na rudaí is mian leis a bhaint amach sna blianta atá le teacht.Léigh a thuilleadh >>


Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath

Dáta: Dé Máirt, 8 Deireadh Fómhair 2019, 4–6 pm 

Láthair: Ionad Ealaíon Project, 39 Sráid Essex Thoir

 

Bí linn agus éist le heagraíochtaí atá rannpháirteach in BeSpectACTive!. Is tionscnamh é seo a spreagann agus a scaipeann dea-chleachtais den ‘fhéachadóireacht ghníomhach’ trí shamhail nuálach d’fhorbairt lucht féachana is féidir a roinnt le heagraíochtaí eile.Léigh a thuilleadh >>
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais

Is é Music Moves Europe an creat le haghaidh thionscnaimh agus ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh i leith na hearnála ceoil san Eoraip. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Music Moves Europe anseo.Léigh a thuilleadh >>
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!

Tá Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh á mhaoiniú ag an gclár an Eoraip Chruthaitheach, agus is é an misean atá aige na ceoltóirí óga is cumasaí ó na ballstáit AE uile a thabhairt le chéile in aon cheolfhoireann amháin agus iad “aontaithe ag comhdhearcadh Eorpach maidir le hoidhreacht, nuálaíocht, agus tóraíocht shíoraí an fheabhais”. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin gceolfhoireann anseo.Léigh a thuilleadh >>