English Version

Ailt
1. Niamh Sharkey fógartha mar Laureate na nÓg

2. Tá na Spriocdhátaí fógartha le haghaidh Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon

3. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012

4. AN SCÉIM COMHPHÁIRTÍOCHTA ÁITIÚLA (Sraith na hÉagsúlachta Cultúrtha agus na nEalaíon)

5. Tá €489,850 le tabhairt do 92 féile bheag ar fud na hÉireann

6. Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon, an Chéad Bhabhta 2012

7. Imeachtaí agus Nuacht de chuid Arts Audiences

8. Déanann an Lá Ceoil ceiliúradh ar thiomantas na Comhairle Ealaíon do na healaíona traidisiúnta

9. Nuacht ó Phobal na nEalaíon

10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí: Dé hAoine an 15 Meitheamh.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 931 Bealtaine 2012
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir

I nuachtlitir na míosa seo, cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh Laureate nua na nÓg, Niamh Sharkey. Bunaíodh an post agus an gradam -- Laureate na litríochta do leanaí in Éirinn -- le cur le rannpháirtíocht na ndaoine óga i litríocht ardchaighdeáin don aos óg agus chun béim a chur ar an tábhacht a bhaineann le litríocht do leanaí inár saol cultúrtha agus samhlaíoch. Tá Niamh Sharkey ar dhuine de na húdair agus na maisitheoirí is mó éilimh sa tír, agus fuair sí bonn mar Laureate na nÓg ó Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn, ag ócáid speisialta in oifigí na Comhairle Ealaíon ag 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath.

Tá réamhfhógra againn maidir leis na spriocdhátaí atá ag druidim linn. Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Sparánachta ná Déardaoin an 12 Iúil 2012 ag 5.30 i.n. Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Beidh muid ag óstáil clinicí faisnéise maidir leis na dámhachtainí Sparánachta. Tabharfar comhairle agus eolas faoin bpróiseas iarratais ag na clinicí sin, atá dírithe ar ealaíontóirí ar mhaith leo cur isteach ar na Dámhachtainí Sparánachta. Ba mhaith linn d’aird a dhíriú freisin ar Scéim na nDámhachtainí Ealaíon agus Míchumais 2012, arb é 4.00 i.n. ar an an gCéadaoin an 15 Lúnasa 2012 an spriocam ina leith. Lena chois sin, is é an Déardaoin 28 Meitheamh 2012 ag 5.30 i.n. an spriocdháta chun iarratais a bheith faighte i gcomhair na Scéime Comhpháirtíochta Áitiúla (den tsraith a bhaineann le hÉagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona)

Fógraímid cinntí sa nuachtlitir freisin: tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí na bhfaighteoirí rathúla a fhógairt faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga don bhliain 2012. Lena chois sin fógraímid cinntí maidir le Babhta a hAon 2012 de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, atá á bainistiú ag Create.

Tá mórchuid eolais againn maidir le Arts Audiences. Áirítear leis seo go bhfuil deireadh tagtha le céad bhliain ‘Here and Now’, faisnéis faoi Google & na hEalaíona, seisiún Faisnéise agus clinic lae ar an 20 Iúil, agus tuilleadh faoin gClár Forbartha Lucht Féachana 2012.

Agus déanaimid ceiliúradh ar an Lá Ceoil: Cuireann Music Network agus RTÉ lyric fm Lá Ceoil, ceolchoirm shaor in aisce, ar fáil ar an Déardaoin an 21 Meitheamh mar chuid de cheiliúradh love:live music le haghaidh Lá Idirnáisiúnta an Cheoil.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le Nuacht ó Phobal na nEalaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Orlaith McBride,

Stiúrthóir, 

An Chomhairle Ealaíon


1. Niamh Sharkey fógartha mar Laureate na nÓg

D’fhógair an tUachtarán Mícheál D. Ó hUiginn gurb í an t-údar agus an maisitheoir Niamh Sharkey Laureate na nÓg, laureate na hÉireann le haghaidh na litríochta do leanaí, agus bhronn sé bonn Laureate na nÓg uirthi ag imeacht speisialta ag an gComhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


2. Tá na Spriocdhátaí fógartha le haghaidh Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon roinnt clinicí faisnéise chun comhairle agus faisnéis a sholáthar faoi na dámhachtainí agus faoin bpróiseas iarratais.


Léigh tuilleadh


3. Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann 2012

Uirlis thiomnaithe is ea scéim Dhámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann i gcomhair ealaíontóirí aonair atá bodhar nó faoi mhíchumas. Tá sí á bainistiú ag an Arts & Disability Forum thar cheann dhá Chomhairle Ealaíon na hÉireann.


Léigh tuilleadh


4. AN SCÉIM COMHPHÁIRTÍOCHTA ÁITIÚLA (Sraith na hÉagsúlachta Cultúrtha agus na nEalaíon)

Scéim is ea í seo chun comhpháirtíochtaí nua faoi stiúir na n-údarás áitiúil a spreagadh chun tionscadail ealaíon comhpháirteacha nuálacha a fhorbairt i réimse na hÉagsúlachta Cultúrtha agus na nEalaíon.


Léigh tuilleadh


5. Tá €489,850 le tabhairt do 92 féile bheag ar fud na hÉireann

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis sonraí na bhfaighteoirí rathúla a fhógairt faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga don bhliain 2012. Tá an clár maoinithe sainiúil seo dírithe go sonrach ar imeachtaí agus ar fhéilte áitiúla a bhfuil maoiniú suas le €20,000 iarrtha ar an gComhairle acu.


Léigh tuilleadh


6. Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon, an Chéad Bhabhta 2012

Le linn Chéad Bhabhta na bliana 2012 cuirfidh Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á bainistiú ag Create, maoiniú ar fáil i gcomhair dámhachtain Fadtéarmach amháin agus ceithre dhámhachtain Ghearrthéarmacha maidir le Cur i gCrích Tionscadal, mar aon le 12 dámhachtain le haghaidh Taighde agus Forbartha, agus beidh Meantóireacht i gceist i gcás cúig cinn acu sin.


Léigh tuilleadh


7. Imeachtaí agus Nuacht de chuid Arts Audiences

Tá deireadh tagtha anois le céad bhliain an tionscnaimh Here and Now. Google & na hEalaíona - Seisiún Eolais & Clinic lae, an 20 Iúil Margaíocht a dhéanamh ar Chamchuairt – tá modúl 3 lá á ullmhú dóibh siúd atá ag fáil maoinithe faoin Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Iúil - Nollaig 2012 de chuid na Comhairle Ealaíon.  Clár forbartha Lucht Féachana 2012.


Léigh tuilleadh


8. Déanann an Lá Ceoil ceiliúradh ar thiomantas na Comhairle Ealaíon do na healaíona traidisiúnta

Cuireann Music Network agus RTÉ lyric fm Lá Ceoil, ceolchoirm SAOR IN AISCE ar fáil ar an Déardaoin an 21 Meitheamh mar chuid de cheiliúradh love:live ar an gceol beo le haghaidh Lá Idirnáisiúnta an Cheoil.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Ríomhiris neamhbhrabúsach a ndéanann piaraí athbhreithniú uirthi is ea an Irish Journal of Arts and Cultural Management, ina bhfoilsítear taighde nua na hearnála in Éirinn. Tá an iris bunaithe sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Foilseofar faoi dhó sa bhliain í agus is iad Pat Cooke agus Emily Mark-Fitzgerald ón gColáiste sin agus Kerry McCall ón Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta a bheidh ina n-eagarthóirí uirthi. Foilseofar an chéad eagrán i bhFómhar na bliana 2012.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Seimineáir Maoinithe maidir leis an Eoraip Chruthaitheach i mBré arna óstáil ag Nessa Childers, Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Tá an seimineár seo á eagrú go príomha le haghaidh daoine atá ag obair sna healaíona pobail agus le haghaidh grúpaí cultúir ar mhaith leo fáil amach faoi dheiseanna maoinithe an AE. Teagmhálacha Cruthaitheacha 2012-2013: Gairm Tograí. Tá Fondúireacht na hÁise agus na hEorpa (ASEF) agus a comhpháirtithe ag tacú le comhoibriú nua ealaíne agus líonraithe laistigh de chreat na dTeagmhálacha Cruthaitheacha: Clár Comhpháirtíochtaí Cultúrtha idir an Áise agus an Eoraip 2012-2013. Comhdháil Bhliantúil Theatre Forum Ireland. Is é príomhchuspóir na comhdhála uile-Éireann seo ná líonrú a fheabhsú i measc ealaíontóirí agus cleachtóirí ealaíon ar fud oileán uile na hÉireann.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver