San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna

Beidh Clinic Faisnéise oscailte ar Mhaoiniú ar siúl ar líne ag an gComhairle Ealaíon chun forléargas a thabhairt ar na deiseanna maoinithe atá ar fáil d’ealaíontóirí sorcais, ealaíontóirí seónna agus ealaíontóirí sráide in 2021. Is iad Davide Terlingo, an Ceann Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna, Adam O’Keeffe, an Comhairleoir Sorcais, Sráidealaíon & Seónna agus ball den fhoireann a bheidh i mbun an chlinic.

 

Beidh an clinic ar siúl Dé Céadaoin, an 10 Márta ag 11am ar Zoom.

Ar na cláir mhaoinithe a mhionsonrófar, áirítear: An Dámhachtain Tionscadail, an Dámhachtain Sparánachta agus an Dámhachtain Lúfaireachta. Pléifear na nithe seo a leanas ag an gClinic:

  • Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana
  • An próiseas iarratais
  • An próiseas measúnaithe agus an próiseas cinnteoireachta
  • Critéir incháilitheachta

Beidh deis ag daoine freagraí a fháil ar cheisteanna agus comhairle ghinearálta a fháil maidir le conas iarratas a dhéanamh. D’fhonn clinic úsáideach a chur ar fáil, is ar na hábhair atá leagtha amach thuas a dhíreofar ar an lá agus ní bheifear ábalta úsáid a bhaint as an gclinic chun cinntí maoinithe aonair ná iarratais ar mhaoiniú nár éirigh leo a phlé.

 

Tabhair faoi deara nach mór áit a chur in áirithe roimh ré. Chun d’áit a chur in áirithe téigh i dteagmháil le:

 

Hannah Gordis ag hannah.gordis@artscouncil.ie

 

Is é Dé hAoine, an 5 Márta, an spriocdháta clárúcháin.