<< Clúdach
English Version

Ailt
Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin an 17 Iúil 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh

Arts Audiences

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 17 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 103 Júli 2014

Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Tháinig Music Generation agus an Chomhairle Ealaíon le chéile ar chlár comhpháirtíochta nua lena bhfuil sé beartaithe luach a chur leis an obair reatha atá á déanamh ag Music Generation maidir le Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil a fhorbairt.

Is é ról na Comhairle Ealaíon maoiniú a chur ar fáil chun tacú le ceoltóirí agus le healaíontóirí gairmiúla a oibríonn le daoine óga laistigh de chomhthéacs Music Generation. Cruthóidh an chomhpháirtíocht deiseanna chun saineolas ceoltóirí gairmiúla a ailíniú le raon tionscnamh iontach san oideachas ceoil atá bunaithe go háitiúil, i bhforbairt ceoil áitiúil agus i léiriú ceoil bheo. 

Táthar ag súil go gcuirfear eispéiris oideachas ceoil níos cruinne agus níos iomláine ar fáil do pháistí agus do dhaoine óga trína chinntiú go bhfuil deiseanna acu idirghníomhú le ceoltóirí gairmiúla ar raon bealaí i bhfoirm ‘scéimeanna cónaitheacha’ ceoil. Tá sé beartaithe go n-úsáidfear coincheap na scéime cónaithí sa chomhthéacs seo go solúbtha chun raon leathan gníomhaíochtaí a chuimsiú. Príomhghné den chomhpháirtíocht is ea a aithint go gcuirfear an-fheabhas ar sheachadadh clár dá leithéid trí leas a bhaint as acmhainneachta na gcomhpháirtíochtaí breisluacha idir Comhpháirtíochtaí Oideachas Ceoil áitiúla agus bonneagar reatha na soláthraithe seirbhíse ceoil áitiúla agus/nó náisiúnta e.g. seinnteoirí, grúpaí taibhiúcháin, ceolfhoirne, cóir, ionaid, féilte, eagraíochtaí acmhainní agus comhlachtaí oideachais.

Tá €450,000 á infheistiú ag an gComhairle Ealaíon sa chlár thar thréimhse 3 bliana. Bainfidh Music Generation leas as an infheistíocht sin chun clár maoiniúcháin solúbtha a fheidhmiú agus iarrfaidh sé ar a Chomhpháirtíochtaí Oideachas Ceoil áitiúla léirithe suime a chur isteach ina gcuirtear béim ar smaointe uaillmhianacha d’ardchaighdeán, spreagtha ag an ealaín agus bunaithe ar smaointe comhpháirtíochta ina dtugtar aghaidh ar riachtanais na forbartha ceoil atá sainaitheanta acu féin ina réimsí féin. Freastalófar sa chlár chomh maith ar fhreagairt ar léirithe suime ó theaglaim Comhpháirtíochtaí Oideachas Ceoil Music Generation.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo

 

 

 

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver