San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA

Ní bheidh babhta Scéimeanna Amharclannaíochta ar siúl i mí Aibreán ar aon dul leis na bearta nua amharclannaíochta atá á bhforbairt i mbliana. Tá na scéimeanna seo (Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóir Amharclannaíochta, Scéim um Fhorbairt Amharclannaíochta agus an Scéim um Chomhroinnt Acmhainní Amharclannaíochta) á n-athbhreithniú faoi láthair chun teacht leis na tosaíochtaí beartais a bhaineann le Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, agus é mar aidhm leis an athrú seo tacaíochtaí níos fearr a chur ar fáil do léiriú agus do chur i láthair amharclannaíochta.

 

Foilseoimid sonraí ár gcuir chuige nua a luaithe is a gcuirtear iad chun críche. Coinnigh súil ar ár Nuachtlitreacha amach anseo agus ar na meáin shóisialta chun sonraí a fháil a luaithe agus a dheimhnítear iad.