San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Tá Music Generation Kildare ag earcú

Tá próiseas earcaíochta ar bun anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin (KWETB) chun Oideachasóirí Ceoil agus Riarthóir lánaimseartha a earcú d’fhoireann Music Generation Kildare.

 

Beidh ról lárnach ag na hOideachasóirí Ceoil maidir le dearadh agus reáchtáil sraith de thionscadail oideachais um thaibhiú ceoil a reáchtálfar ar fud na gcúig cheantar bhardasacha laistigh de Chontae Chill Dara. Cé go bhfuil tionscadail ar leith ar bun cheana féin, tá ceoltóirí cruthaitheacha a bhfuil tuiscint phraiticiúil acu ar sheachadadh ar líne agus ar theicneolaíocht an cheoil á lorg ag Music Generation Kildare freisin, chun cabhrú leis dul i ngleic leis an timpeallacht cheoil atá ann faoi láthair.  Beidh an Riarthóir ina bhall lárnach d’fhoireann Music Generation Kildare agus cabhróidh sé le clár tionscadal oideachais um thaibhiú ceoil a reáchtáil ó lá go lá ar fud an chontae. Tá duine díograiseach agus tiomanta, ag a bhfuil scileanna TF, cumarsáide agus eagrúcháin den chéad scoth, á lorg againn chun oibriú linn ag tús an chlár spleodraigh seo don chontae.

 

Tá Cill Dara ar cheann den 25 ceantar atá ag páirteach anois in Music Generation, clár náisiúnta na hÉireann um oideachas ceoil. Bhunaigh Music Network Music Generation in 2010 agus tá sé á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla. Arna mhaoiniú go háitiúil ag KWETB agus Comhairle Contae Chill Dara, tá Music Generation Kildare ag tabhairt faoi phróiseas mionsonraithe pleanála faoi láthair, ag obair i dtreo clár cuimsitheach teagaisc gutha agus uirlise a chuirfear ar fáil ar fud an chontae an fómhar seo. Cuireann an phleanáil sin béim ar leith ar chóras foghlama cumaisc, a chuirfidh na bearta a bheidh riachtanach chun an scaradh sóisialta a chur i bhfeidhm san áireamh. Táimid ag smaoineamh ar fhoghlaim ar líne agus foghlaim fhíorúil a thabhairt isteach mar chuid dár gclár soláthair nuair is cuí, chun an freastal is fearr a dhéanamh ar an réimse rochtana a chuirimid romhainn.

 

Ag labhairt dó faoin fheachtas earcaíochta, dúirt Alan Costello, Oifigeach Forbartha Music Generation do Chill Dara, “táimid ar bís le dul isteach sa domhan nua seo agus freagraí cruthaitheacha a thabhairt ar na dúshláin rochtana romhainn. Ar cheann de na croíluachanna atá ag Music Generation tá teacht ar dhéanamh ardchaighdeáin ceoil a éascú agus táimid ag tnúth go mór le réitigh chruthaitheacha a aimsiú chun é sin a bhaint amach. Níos mó ná riamh, teastaíonn taibhiú ceoil ó dhaoine óga mar chuid dhílis dá saol chun iad féin a chur in iúl agus modhanna cumarsáide neamhbhriathartha a fhorbairt, ach anuas air sin, tá orainn ligean dár gceoltóirí óga teacht ar chosáin nua a chothaíonn an t-ionchuimsiú, an pobal agus an spraoi cruthaitheach. Beidh na hOideachasóirí Ceoil agus Riarthóir Music Generation ríthábhachtach don phróiseas sin agus tá daoine á lorg againn a thabharfaidh a gcuid fuinnimh agus a gcuid díograise leo don fhoireann ag an am cruthaitheach seo.”

 

                             Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sainchuntais phoist a fháil ag kildarewicklow.etb.ie

 

Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais comhlánaithe: 12 meán lae, Dé hAoine, 19 Meitheamh 2020