San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020

Is údar áthais don Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland go mbeidh an dara babhta maoinithe ar fáil trí Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais sa bhliain 2020.

Dearadh an scéim chun tacú le healaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus tá dámhachtainí inti i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna.

“Is tacaíocht iontach é an tiomantas seo ón gComhairle Ealaíon maoiniú breise a chur ar fáil d’ealaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus níl aon dabht go bhfuil an t-aitheantas seo ar an méid a chuireann siad leis an nguth cruthaitheach in Éirinn i rith tréimhse ina bhfuil go leor rudaí ag athrú tuillte acu.  Go fírinneach, méadaítear faoi dhó na deiseanna a chuirtear ar fáil d’ealaíontóirí le tabhairt faoi oiliúint, meantóireacht agus obair nua in 2020 leis an maoiniú breise seo trí scéim maoinithe Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais atá á bainistiú ag Arts & Disability Ireland thar cheann na Comhairle Ealaíon.” Stiúrthóir Feidhmeannach Arts & Disability Ireland, Pádraig Naughton.

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte do bhabhta a dó de Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020 lena n-íoslódáil ó www.adiarts.ie/connect ó Dé Luain, 07 Meán Fómhair.

Spriocdháta do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais: Dé Luain, 19 Deireadh Fómhair 2020 ag 4pm.