San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bain só as d’fhéile an mhí seo!
Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht
Buail leis an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár
Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis an spriocdháta a chur amach go dtí an 13ú Márta don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.

 

Tríd an mBeartas nua atá molta, tacófar le straitéisí pleanála fadtéarmacha agus cuideofar le dul i ngleic le saincheisteanna barrthábhachtacha lena n-áirítear folláine na sochaí, an t-athrú aeráide agus athghiniúint uirbeach. Tá plécháipéis ullmhaithe ag an Roinn ina leagtar amach scóip agus uaillmhianta an Bheartais Náisiúnta nua ar Ailtireacht, ar a bhfuil an teideal sealadach, 'Places for People'. Tá sé bunaithe ar chúig phríomhthéama:

  • Dearadh d'athléimneacht agus inbhuanaitheacht i leith na haeráide
  • Áiteanna ardchaighdeáin a dhearadh a bheidh chun leas an phobail
  • Ómós don am atá caite agus tionchar a imirt ar an todhchaí
  • Ceannaireacht, agus
  • Eolas agus nuálaíocht.

Is féidir an phlécháipéis Places for People, suirbhé ar líne mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, agus ábhar eile a bhaineann le hábhar a fháil ar https://www.chg.gov.ie/heritage/built-heritage/architectural-policy/.