San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
What Next: Dive In, Discover Dance

Ag leanúint ar aghaidh ón bhfreagra iontach a fuair siad ar an bhféile anuraidh, cuirfidh What Next tallann nua agus imeachtaí reatha i saol an damhsa in Éirinn agus thar lear i lár an aonaigh in 2019 agus beidh ealaíontóirí agus an lucht féachana in ann idirghníomhú le chéile sna spásanna cruinnithe a bheidh ann. Tá trí chlár taibhithe i gceist:

 

Spás Taibhléirithe Dance Limerick | Dé hAoine, 8 Feabhra | 7:30 pm

In Struggle We hope le Tobi Omoteso agus Leo Wolstenholme, Nascanna le Liam Scanlon, deis/mireacht le Oran Leong, Le Somnambule le Kévin Coquelard

 

Cairde & Teaghlaigh | Spás Taibhléirithe Dance Limerick | Dé Sathairn, 9 Feabhra | 2:30 pm

Princesses Can Be Pirates le Mónica Muñoz Marín, Come with Me le Rachel Sheil, Le Somnambule le Kévin Coquelard (an dara léiriú)

 

WRECK List of extinct species | Spás Taibhléirithe Dance Limerick | Dé Sathairn, 9 Feabhra | 7:00 pm

WRECK List of extinct species leis an ealaíontóir Pietro Marullo ó Aerowaves Twenty18

 

Everybody Dance – Imeacht Clabhsuir | Spás Taibhléirithe Dance Limerick | Dé Sathairn, 9 Feabhra | 9:00 pm

Óstálfaidh an t-ealaíontóir damhsa agus an DJ Tobi Omoteso Everybody Dance, oíche a bheidh lán le fuinneamh agus spraoi le ceol RnB agus Hip hap, ceol Dancehall, Funk, House agus Dioscó ó na 90idí.

 

IMEACHTAÍ EILE

 

Risks, Rights & Reputations Lab le Instant Dissidence | Stiúideo Dance Limerick | Déardaoin, 7 Feabhra | 2:00-5:00 pm | Saor in aisce

Fiosróimid cad is riosca ealaíne ann agus cén fáth a bhfuil sé tábhachtach sa seisiún seo. Déanfaimid machnamh ar na céimeanna a gcaithfear a thógáil ionas go mbeidh ealaíontóirí, coimisinéir agus an lucht féachana in ann ealaín atá dúshlánach, gríosaitheach agus in amanna míchompordach a chruthú agus a taitneamh a bhaint aisti.

An Ealaín a Chumhachtú: Plé painéil | Dánlann Chathair Luimnigh | Déardaoin, 7 Feabhra | 6:00 pm | Saor in aisce

Is iomaí cineál ealaíne a d’fhéadfadh bheith ina chleachtas ealaíon pobalghníomhach: ealaín atá comhoibríoch, rannpháirteach, gníomhach in amanna, agus a nglacann daoine páirt inti chun an saothar a chruthú agus a chumhachtú. Baineann níos mó ealaíontóirí aonair leas as an bhfoirm chleachtais dinimiciúil agus comhaimseartha seo nuair atá saothair á gcruthú acu, agus ag an am céanna, cuireann pobail áitiúla níos mó suime san ealaín mar mhodh chun athruithe sóisialta a chur i ngníomh agus a bheith rannpháirteach in ealaín a chruthú ina réimsí poiblí. Roinneann George Higgs (ceol), Marilyn Lennon (na hamharc-ealaíona) agus Ríonach Ní Néill a n-inspreagadh chun saothair ealaíon pobalghníomhach a chruthú. Beidh Annette Moloney, Coimeádaí Neamhspleách agus Comhairleoir Ealaíne Poiblí don Chomhairle Ealaíon, ina cathaoirleach ar an gcomhrá.

 

Ceardlann le Luke Murphy | Stiúideo Dance Limerick | Dé hAoine, 8 Feabhra | 11:00 am-1:00 pm
Tógfar uirlisí sa cheardlann seo chun teacht ar an sféar is leithne sa spás ar féidir linn teagmháil fhisiciúil a dhéanamh leis.

Ceardlann le Emma Martin | Stiúideo Dance Limerick | Dé Sathairn, 9 Feabhra| 11:00 am-1:00 pm

Rang tobchumadóireachta ina mbreathnófar ar staideanna fisiciúla agus fuinnimh chun gnéithe nua a chruthú maidir le samhlaíocht sa chorp

 

Tuilleadh eolais agus sonraí áirithintí: https://dancelimerick.ie/news/what-next-festival-2019

 

FAISNÉIS TEAGMHÁLA

 

061 400 994
info@dancelimerick.ie
Facebook: facebook.com/DanceLimerick
Twitter: @DanceLimerick
Instagram: @dancelimerick