San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

Agus mí Iúil buailte linn anois, is údar iontais dom go bhfuilimid ag dul i ngleic le COVID-19 ar feadh cúig mhí faoin tráth seo. Bhí an t-ádh liom roimhe seo oibriú ar neart féilte agus beidh cuimhní ag go leor daoine ar na dúshláin dhoiligh a bhí againn mar thoradh ar an ngalar crúibe is béil agus an néal luaithreamháin bholcánaigh. Is cuimhin liom go raibh imní ar go leor daoine mar thoradh ar na cúrsaí sin. Bhí cláir féilte, a bhíonn socraithe agus eagraithe go caolchúiseach agus ag brath ar go leor rudaí ag tarlú sa chaoi cheart, ag an am ceart, ag crochadh go contúirteach sa ghaoth gan aon chosaint ar rudaí nach raibh cumhacht againn orthu. Rinneadh machnamh ina dhiaidh sin ar an mbealach inar thángthas slán as, taithí a úsáideadh mar shamplaí iontacha ar mhisneach agus acmhainneacht ghaisciúil in agallaimh le haghaidh poist ní ba dhéanaí!

Ach ní raibh sé de chumas aon duine dúinn ullmhúchán cuí a dhéanamh don timpeallacht a ghabhann le COVID-19. Sáraíonn sé gach dúshlán roimhe seo. Scriosadh obair neart daoine, agus is minic a bhíonn an obair sin comhoibríoch agus is dócha go bhfuil uaigneas ollmhór ar roinnt daoine dá bharr. Is cinnte nach tréimhse iontach í seo le healaín a chruthú agus imní agus eagla ar gach duine. Ach is suntasach athléimneacht agus uaisleacht phobal na n-ealaíon atá á léiriú de réir mar a théann na míonna thart. Ag an am céanna, tá cumhacht na n-ealaíon fós le feiceáil go láidir agus creidim go bhfuil an chúis chomhroinnte atá againn níos ceannasaí ná na tosca ina bhfuilimid. Chuir an cinneadh a rinne an rialtas maoiniú breise a bhronnadh orainn ar ár gcumas daoine aonair agus eagraíochtaí a chothú agus muinín a thógáil leis an bpobal. Níl aon dabht agam ach go gcuimhneofar ar an gcúram agus an dúthracht atá á léiriú agat do do lucht féachana tráth a bhfuil sé ag teastáil go géar uathu nuair a bheidh ort an ceangal fisiciúil a chruthú leo arís amach anseo.

D'fhógraíomar scéim sparánachta le haghaidh gach foirme ealaíne a leathnaíodh go suntasach níos túisce sa tseachtain. Agus fógróimid sonraí sna seachtainí amach romhainn maidir le tacaíochtaí breise i réimsí na dtionscadal, na gcoimisiún, na forbartha gairmiúla agus deontais chobhsaithe le haghaidh eagraíochtaí atá i gcruachás faoi leith. Is dócha go mbeidh an 30 Iúil ar an spriocdháta le haghaidh eagraíochtaí a fhaigheann Maoiniú Ionaid Ealaíon nó Maoiniú Straitéiseach agus déanfar na hiarratais a mheas ar fhaisnéis airgeadais mhionsonraithe go príomha. Fógróimid tuilleadh sonraí faoin scéim seo an tseachtain seo chugainn. Tá measúnú ar bun cheana féin ar na scéimeanna cónaitheachta amharclannaíochta agus damhsa, agus úsáidfear an maoiniú breise le cur leis an dá scéim sin.

I bhfianaise na dúshlán agus na n-éiginnteachtaí iomadúla a mbeidh ort dul i ngleic leo sna míonna seo amach romhainn, táimid ag aistriú an spriocdháta le haghaidh Maoiniú Ionaid Ealaíon agus Maoiniú Straitéiseach ar ais chuig an 22 Deireadh Fómhair chun níos mó ama a thabhairt duit pleanáil ar a shon. Déanfar an fhoirm iarratais féin a dhéanamh níos sruthlínithe ach ba mhaith linn go dtógfá am le tabhairt faoi phleanáil mhionsonraithe agus tairgfimid tacaíocht airgeadais duit chun é sin a dhéanamh mar thoradh ar na tosca nach bhfacthas riamh roimhe seo. Seolfaimid tuilleadh sonraí chugat faoi sin go luath.

Tá súil againn go mbeimid in ann casadh le cách i bhforhalla nó ag féile go luath. Idir an dá linn, tá a fhios againn go bhfuil gach duine ag leanúint ar aghaidh agus táimid go mór faoi chomaoin agat as sin.

Fan sábháilte agus slán.

Maureen Kennelly

An Stiúrthóir