San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People

Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People – Insights from the Growing Up in Ireland study’ (Na hEalaíona agus Rannpháirtíocht Chultúrtha i measc Leanaí agus Daoine Óga – Léargais ón staidéar Ag Fás Aníos in Éirinn). Déantar cur síos sa staidéar ar phatrúin rannpháirtíochta i ngníomhaíochtaí ealaíon agus cultúrtha i measc leanaí, agus scrúdaítear raon torthaí gaolmhara don leanbh.

Tarraingítear ar shonraí in Ag Fás Aníos in Éirinn sa taighde seo, a rinne an Dr Emer Smyth ón ESRI thar ceann na Comhairle Ealaíon, agus iad ag measúnú rannpháirtíocht sna healaíona agus rannpháirtíocht chultúrtha go sonrach i measc leanaí 3, 5, 9 agus 13 bliana d’aois. Coimisiúnaíodh an taighde mar an chéad chéim chun dul i ngleic le tiomantas na Comhairle Ealaíon pleanáil agus soláthar a dhéanamh do leanaí agus do dhaoine óga, atá mar chuspóir lárnach dár straitéis deich mbliana, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh. Feabhsaíonn na torthaí ár n-eolas agus ár dtuiscint ar rannpháirtíocht leanaí sa saol cultúrtha agus sna healaíona in Éirinn, agus tarraingítear aird ar réimsí ábharthachta do raon comhpháirtithe a mbíonn tionchar ag a gcinntí, ag a gcláir, agus ag a mbeartais ar thaithí leanaí.

Is tionscnamh de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige é Ag Fás Aníos in Éirinn i gcomhar leis an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Phríomh-Oifig Staidrimh.

Tá físeán 4 nóiméad ina dtarraingítear aird ar roinnt de thorthaí na tuarascála ar fáil anseo

Is féidir leat cóip iomlán den staidéar a íoslódáil anseo 

 

Email Newsletter Software by Newsweaver