San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon faighteoirí rathúla Dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art in 2018 a fhógairt. Is é Donal Foreman an chéad ealaíontóir scannán le roghnú don dámhachtain nua Authored Works, agus is iad Vivienne Dick agus Ciara Nic Chormaic na faighteoirí is deireanaí de na dámhachtainí Reel Art.

 

Tionscnamh nua de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Authored Works a ceapadh chun saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar scannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh.  Taispeánfar an tionscadal rathúil den chéad uair ag an IFI in 2020.

 

Is é Reel Art scéim scannáin faisnéise ealaíon cruthaitheach na Comhairle Ealaíon atá á rith le fada. Léireofar an dá scannán rathúla den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2020.

 

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon comhghairdeas a dhéanamh leis an triúr ealaíontóirí as a ngradaim agus táimid ag súil leis na scannáin a fheiceáil os comhair lucht féachana Éireannach agus idirnáisiúnta nuair a chríochnaítear iad.

 

Dámhachtain Authored Works

 

Queen of Fire

Stiúrthóir: Donal Forman

Léiritheoir: Alan Maher

 

Iarrann déantóir scannáin meánaosta as Meiriceá, atá trína chéile tar éis bhás a máthar, cúnamh ó scríbhneoir óg Éireannach ar thuras feadh chósta thiar na hÉireann chun taighde a dhéanamh ar scannán faoi stair réamhchoilíneach na hÉireann. Meascán dlúth agus mealltach de scannán bóthair, síceadhráma agus aiste stairiúil is ea Queen of Fire a tharraingíonn é féin ó chéile céim ar chéim de réir mar a éiríonn na línte idir an t-am a caitheadh agus an t-am i láthair, idir brionglóidí agus réaltacht, doiléir...

 

Tá dhá fhadscannán agus na scórtha gearrscannán scríofa, stiúrtha agus curtha in eagar ag Donal Foreman agus chuir sé a chuid saothair i láthair ag féilte lena n-áirítear Rotterdam, Dún Éideann, an Viennale agus CPH:DOX. Ainmníodh é i gcomhair dhámhachtain Rising Star ag Gradaim Scannán agus Teilifíse na hÉireann agus bronnadh Príomhdhuais Chomórtas Avant-Garde ag BAFICI san Airgintín air. Bhuaigh an fadscannán is deireanaí uaidh, The Image You Missed (Dámhachtain do Thionscadal Scannáin na Comhairle Ealaíon), naoi nduais ag féilte go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear sé phríomhdhuais, agus mhol an Hollywood Reporter, Film Comment agus Sight & Sound go mór é. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.donalforeman.com.

 

 

Dámhachtain Reel Art

 

New York Our Time

Stiúrthóir: Vivienne Dick

Arna léiriú ag: Still Films agus Jellyfish Productions

 

Scannán faisnéise dlúth agus fealsúnach atá in New York Our Time a léiríonn codarsnacht idir gnóthaí an lae inniu agus fiántas boihéamach na 1970idí i Nua-Eabhrac i saol ealaíontóirí agus ceoltóirí ‘No Wave’.

 

Beidh an stiúrthóir le feiceáil sa scannán, mar aon le cairde léi ón am a chaith sí i Nua-Eabhrac, lena n-áirítear Lydia Lynch, Nan Goldin agus Alexis Adler. Áireofar ceol éagsúil agus cartlann ón tréimhse ar an bhfuaimrian mar aon le píosaí nuachumtha agus comhshaothair.

 

Déanann Vivienne Dick saothar ilsrathach, oscailte frámaithe ó dhearcadh na mban agus a bhfuil suim aige sa pholaitíocht ghnéasach, sa cheol agus san fhealsúnacht. Tá nasc ag a cuid saothair le gluaiseacht scannáin agus ceoil No Wave i Nua-Eabhrac ag deireadh na seachtóidí.  Taispeánadh a saothar go fairsing ag féilte agus músaeim ar nós MoMa Nua Eabhrac, Lisbon Estoril agus Filmhaus Vienna agus bhí iniúchadh ar a cuid saothair in IMMA in 2017. Áirítear le taispeántais iardhearcacha Crawford (2009), Tate Modern (2010) agus SEFF Seville (2016). Tá saothar léi i mbailiúcháin Chartlann Scannán na hÉireann, Lux, Anthology Archives agus The Museum of Modern Art, Nua-Eabhrac. Seachadann LUX UK a cuid saothair.

 

 

Skin+Soul

Stiúrthóir: Ciara Nic Chormaic

Léiritheoir: Sharon Whooley

 

Machnamh scannánaíochta is ea Skin+Soul faoin ngrianghrafadóireacht faisin a fheictear trí lionsa an ghrianghrafadóra Perry Ogden a ndéanann a chuid íomhánna na teorainneacha idir domhan an fhaisin agus an domhan mar atá doiléir agus éiginnte.

 

Chruthaigh, stiúir agus léirigh Ciara Nic Chormaic sraith clár faisnéise a fhiosraíonn aitheantas faisin na hÉireann dar teideal Snáithe (Thread) a taispeánadh le déanaí i Nua-Eabhrac agus i Londain. Ar feadh os cionn 15 bliana tá cláir faisnéise léirithe aici a bhfuil duaiseanna bainte amach acu agus a taispeánadh den chéad uair ag féilte scannáin Éireannacha agus idirnáisiúnta lena n-áirítear Name Your Poison/Deoch an Dorais agus The Hood and the Collar.