San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhpháirtíocht taighde na hEorpa: Tionchair iarmharta na hinfheistíochta poiblí sna healaíona, cultúr agus tionscail chruthaitheacha
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht in 2015/2016
30 bliain d'ealaíona na n-údarás áitiúil
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5:30pm, Déardaoin an 21 Eanáir 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Spriocdháta na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Nuacht ón bPobal
Dáta don dialann – Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim Ensembles na nÓg 2016

Beidh an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg níos luaithe ná mar is gnách in 2016. Glacfar le hiarratais Dé Máirt an 5 Eanáir 2016, agus is é an spriocdháta Déardaoin an 4 Feabhra 2016 ag 5:30pm.

 

Is é príomhchuspóir na dámhachtana sin ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliana d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, téatar, litríocht, na físealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin).  Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó i ngrúpaí nó in ensembles. 

 

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.

 

http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Sceim-Ensembles-na-n-Og/

 

Gach bliain, tugtar cuireadh do ghrúpaí a fhaigheann maoiniú trí Scéim Ensembles na nÓg chuig imeacht líonraithe chun smaointe agus taithí a roinnt. Ag an imeacht níos luaithe i mbliana, roinnt rannpháirtithe aiseolas ar a dtaithí phearsanta féin sna healaíona. Tugtar cuireadh duit breathnú ar an bhfíseán anseo . Féadfaidh tú féachaint ar fhíseán ina roinneann rannpháirtithe leidenna  maidir le hiarratas a dhéanamh ar an scéim.

 

Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis nua na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh

 

Má tá tuilleadh faisnéise uait, téigh i dteagmháil le Karen Whelan, an tOifigeach i leith réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais, ag 01 619 7805 nó Karen.whelan@artscouncil.ie

Email Software by Newsweaver