San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2019
Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2020.
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30 pm, Déardaoin, 2 Bealtaine 2019
Spriocdháta Nua le haghaidh Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta Déardaoin, 13 Meitheamh 2019
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
Uillinn: Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí
Bingo Wings
Áras na Scríbhneoirí: Nuashonrú
Fógraíonn Fishamble an dráma a roghnaíodh i gcomhair A Play For Ireland
FRESH STREET#3 | Seimineár Idirnáisiúnta ar Fhorbairt na nEalaíon Sráide i nGaillimh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn le bheith ag Comhdháil Chumann Leabharlann na hÉireann, 2019
An Eoraip Chruthaitheach ag tacú leis an bhFéile Big Bang a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 5–7 Aibreán
Tionscadail atá á maoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach
Memory of Water (Ormston House)
PUSH+ (The Ark)
Make a Move (Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe)
A Woman’s Work (Dánlann na Grianghrafadóireachta)
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2019

Tá spéis ag an gComhairle Ealaíon timpeallacht a chruthú, trína dámhachtainí scannáin, ina bhfuil an tsaoirse ag scannánóirí saothar turgnamhach agus/nó neamh-scéalaíochta a dhéanamh, agus tugtar deiseanna dóibh saothar ard-chruthaitheach a dhéanamh d’ardáin taispeántais i dtionscal na scannán.

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar le AEMI, clinicí faisnéise ag an bpictiúrlann An Pálás, Gaillimh agus ag Goethe-Institut, Baile Átha Cliath, roimh na spriocdhátaí atá ag teacht aníos do Reel Art, Authored Works agus an Dámhachtain do Thionscadal Scannáin. Iarrtar ar dhaoine a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar na dámhachtainí seo freastal ar cheann amháin de na clinicí seo mar a ndéanfaidh ionadaithe ón gComhairle Ealaíon plé ar na dámhachtainí agus ceisteanna a fhreagairt.

Reáchtálfar clinicí faisnéise ar na dátaí agus ag na hamanna seo a leanas:

Dé Máirt, 9 Aibreán 2019 ó 1:30 p.m. – 3:30 p.m.

An Pálás, 15 Bóthar na gCeannaithe, Gaillimh

 

Dé Céadaoin, 10 Aibreán 2019 ó 11:00 a.m. – 1:00 p.m..

Goethe-Institut, 37 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 1

Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair clárú trí ríomhphost a sheoladh chuig info@aemi.ie faoin 2 Aibreán 2019.

Spriocdhátaí do dhámhachtainí atá ag teacht aníos

Reel Art

Is é an cuspóir atá le Reel Art deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne lena taispeáint sa phictiúrlann. Tacófar le dhá scannán in 2019. Cuirfear ciste iomlán €102,500 ar fáil don dá iarrthóir a n-éiríonn leo (ar a n-áireofar buiséad léirithe €90,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €12,500). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear na scannáin a chríochnú le taispeáint den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath, ár gcomhpháirtí tionscadail, i mí Feabhra 2021.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 an 9 Bealtaine 2019

 

Authored Works

Is é cuspóir Authored Works saoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Tacófar le scannán amháin in 2019. Cuirfear ciste iomlán €200,000 ar fáil don iarrthóir a n-éiríonn leis (ar a n-áireofar buiséad léirithe €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2021.

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 an 15 Lúnasa 2019

 

 

 

Dámhachtain do Thionscadal Scannáin

Bronntar an dámhachtain tionscadail ar scannáin d’ardchaighdeáin atá uaillmhianach i mbealach cruthaitheach agus turgnamhach. Ba cheart an obair a dhéanamh i bhfoirm scannáin agus é d’aidhm aige dul i ngleic le lucht féachana agus dúshlán a thabhairt dóibh agus ba cheart é a dhéanamh le taispeáint go poiblí i bpictiúrlanna ar an gcéad dul síos.  Ar na tograí féideartha tá cinn: atá turgnamhach ó thaobh foirme nó ábhair de; nach bhfuil struchtúr an scéil leo; a bhaineann úsáid chruthaitheach as an teicneolaíocht.  D’fhéadfadh iarratasóirí rathúla cur isteach ar thacaíocht taispeántais bhreise.  An tUasbhuiséad Léiriúcháin: €70,000

Spriocdháta le haghaidh iarratas:  17:30 an 15 Lúnasa 2019

 

Tuilleadh eolais: Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le Dámhachtainí Scannáin na Comhairle Ealaíon agus chun treoirlínte na dámhachtana a fháil, féach ar an rannán maidir leis an maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. Is féidir leat dul i dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ar 01 618 0200 nó ag an seoladh ríomhphoist awards@artscouncil.ie