English Version

 

Ailt
1. Leathnaíonn Arts Audiences a gcomhpháirtíocht le Google Ireland

2. Build your Audience 2011

3. Cinntí: Miondeontais Chaipitil um Spásanna Oibre Físealaíontóirí 2010

4. Cinntí faoin Scéim Deis: faighteoirí mhí na Samhna 2010 agus mhí Eanáir

5. Cinntí: an Scéim Chaipitiúil Ceoil 2010

6. Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí Ealaíon Beaga 2011: an dara babhta, spriocdháta 11 Feabhra 2011

7. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

8. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 14 Feabhra.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 5531 Eanáir 2011

Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Cuirimid tús leis an mbliain le forbhreathnú straitéiseach nua, Na hEalaíona a Fhorbairt in Éirinn: Forbhreathnú Straitéiseach na Comhairle Ealaíon 2011 – 2013, agus muinín againn go bhfuil bliain mhaith eile amach romhainn do na healaíona in 2011, in ainneoin na ndúshlán uile. 

Tá roinnt nuachta spreagúil ó Arts Audiences i nuachtlitir na míosa seo, lena n-áirítear leathnú ar a chomhpháirtíocht le Google Éireann.  Eagrófar Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua, lena gcuirtear meantóireacht ar fáil d’eagraíochtaí ealaíon atá ag súil le caidrimh a thógáil lena lucht féachana/éisteachta ar líne, arís i mbliana, agus beidh spéis ag gach duine atá ag iarraidh díriú ar thurasóireacht chultúrtha agus cuairteoirí Éireannacha agus idirnáisiúnta a mhealladh sa Scéim Build Your Audience

Fógraíonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon, faighteoirí Mhiondeontais Chaipitil Spásanna Oibre Físealaíontóirí 2010 in eagrán na míosa seo freisin.  Bronnadh suas le €15,000 chun trealamh riachtanach a cheannach nó a chothabháil chun leasa ealaíontóirí agus/nó feabhsúcháin a dhéanamh ar chaighdeán spásanna oibre na n-ealaíontóirí. Tá na cinntí againn maidir leis na babhtaí is déanaí den scéim Deis agus Scéim Chaipitiúil Ceoil 2010 freisin. 

Tá meabhrúchán faoin spriocdháta don chéad bhabhta eile de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga san áireamh san eagrán seo freisin. 

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta maidir le nuacht ó lucht na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Mary Cloake,
Stiúrthóir


1. Leathnaíonn Arts Audiences a gcomhpháirtíocht le Google Ireland

Tá an-áthas ar Arts Audiences gur leathnaíodh an chomhpháirtíocht le Google a thosaigh anuraidh. Eagrófar seisiún faisnéise le baill foirne Google maidir le margaíocht ar líne agus an leas is fearr a bhaint as uirlisí ar líne i mí Feabhra agus eagrófar an Scéim Meantóireachta Meán arís i mbliana.


Léigh tuilleadh


2. Build your Audience 2011

Fáiltíonn Arts Audiences roimh iarratais ar an Scéim nua Build Your Audience, a bheidh ag díriú i mbliana ar chabhair a thabhairt d’eagraíochtaí ealaíon lena gcuid iarrachtaí maidir le turasóireacht chultúrtha.


Léigh tuilleadh


3. Cinntí: Miondeontais Chaipitil um Spásanna Oibre Físealaíontóirí 2010

Fógraíonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon, faighteoirí Mhiondeontais Chaipitil Spásanna Oibre Físealaíontóirí 2010.


Léigh tuilleadh


4. Cinntí faoin Scéim Deis: faighteoirí mhí na Samhna 2010 agus mhí Eanáir

Is scéim í Deis atá bunaithe ar thograí agus a dhírítear ar phobal na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon i leith raon tionscadal.


Léigh tuilleadh


5. Cinntí: an Scéim Chaipitiúil Ceoil 2010

Tá an Chomhairle Ealaíon, i gcomhpháirt le Music Network, tar éis torthaí na Scéime Caipitiúla Ceoil 2010 a fhógairt. Dearadh an tionscnamh seo chun tacaíocht a chur ar fáil le huirlisí ceoil a cheannach. 


Léigh tuilleadh


6. Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí Ealaíon Beaga 2011: an dara babhta, spriocdháta 11 Feabhra 2011

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí Ealaíon Beaga ar fáil d'eagraíochtaí a eagraíonn agus a chuireann chun cinn féilte nó imeachtaí a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl i rith na bliana 2011.


Léigh tuilleadh


7. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na nuachta ó phobal na n‑ealaíon in Eanáir, tá deis ó Chomhordaitheoirí Ealaíon agus Sláinte na hÉireann (Arts and Health Coordinators Ireland) a dteastaíonn uathu Oifigeach Idirchaidrimh le hEalaíontóirí a cheapadh le hoibriú ar thionscnamh maidir leis na healaíona agus an tsláinte; tá Stiúrthóir Ealaíne á lorg ag Theatr Genedlaethol Cymru, compántas téatair Breatnaise; faisnéis faoi dheis chun na físealaíona a chur chun cinn le Fáilte Éireann agus ar deireadh, tá gailearaí Ghaeltacht Dhún na nGall, An Gailearaí, tar éis comórtas físealaíon a sheoladh bunaithe ar an téama ‘Físchiall na Gaeltachta’ (A Visual Sense of the Gaeltacht).


Léigh tuilleadh


8. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na nuachta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha in Eanáir tá: glao chun páirt a ghlacadh in We are more, feachtas tacaíochta ealaíon ar fud an Eoraip; nuacht maidir leis an bPlean Oibre ar son an Chultúir 2011 – 2014; faisnéis faoi dheiseanna cónaitheachta idirnáisiúnta do chóragrafaithe; glao ar rannpháirtíocht in Tandem lena dtabharfar léargas d’institiúidí ar réimsí cultúrtha na hÚcráine agus Phoblacht na Moldóive; sonraí faoi chúrsa oiliúna ar mhodhanna cruthaitheacha (na healaíona agus an ceol) a úsáid chun daoine óga a bhíonn eisithe go sóisialta a chuimsiú; gairm tograí do Chlár IVB Iarthuaisceart na hEorpa Interreg; faisnéis faoi Chomhdháil Bhliantúil Europa Nostra in Amstardam agus fógra faoi Oidhreacht Chultúrtha Eorpach ag comhdháil in Bruges.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver