English Version

Ailt
1. Amaideach maoiniú a ghearradh dar le Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon

2. Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs

3. Build your Audience: Treoirthionscadal Lucht Féachana na nEalaíon

4. Take your Seat – tionscnamh nua ó Lucht Féachana na nEalaíon

5. Tionscnamh fógartha idir an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Contae na Mí

6. Glao ar choimeádaí do Biennale Ailtireachta na Veinéise 2010

7. Taispeántas nua a léiríonn obair ó ‘Scéim na nEalaíontóirí sna Príosúin’

8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 16 Samhain.
Seol scéal nuachta chugainn


Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 230 Deireadh Fómhair 2009

Fáilte go dtí eagrán Dheireadh Fómhair de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I mí Dheireadh Fómhair, chas an Chomhairle Ealaíon leis an gComhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Ghaeltachta. Bhí an Cathaoirleach Pat Moylan ar an toscaireacht, agus an Stiúrthóir Mary Cloake, chomh maith leis an aisteoir Brendan Gleeson agus an scríbhneoir Colum McCann, beirt a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon ag tús a gcuid gairmeacha.  Chuir an tUasal Moylan agus a toscaireacht cás láidir os comhair an Choiste maidir le tacaíocht leanúnach do na healaíona le linn na géarchéime eacnamaíochta.  Is féidir preaseisiúint na Comhairle Ealaíon agus téacs iomlán an chruinnithe a léamh in eagrán na míosa seo.

Freisin an mhí seo, sheol an Chomhairle clár ealaíon agus sláinte nua dar teideal Comharthaí Beatha, ina raibh comhdháil agus taispeántas i gcúig ionad ar fud Bhaile Átha Cliath 8. Tharraing an clár díospóireacht bhríomhar agus shuimiúil maidir leis na healaíona agus cúrsaí sláinte; tá buaicphointí na n-imeachtaí a bhí ar siúl le fáil san eagrán seo chomh maith le faisnéis maidir le cá háit is féidir le síntiúsóirí éisteacht le podchraoltaí na comhdhála, féachaint ar an sruth Comharthaí Beatha ar Twitter agus na píosaí tuairime coimisiúnaithe a léamh.

Tá na scéalta is déanaí againn ó Lucht Féachana na nEalaíon; fógraítear na daoine ar éirigh leo sa treoirthionscadal ‘Build your Audience’ agus áirímid faisnéis ar an tionscnamh ‘Glac do Shuíochán‘, a bhfuil sé mar aidhm aige lucht féachana a mhéadú in ionaid taibhealaíon ar fud na tíre.

Tá faisnéis sa nuachtlitir freisin maidir le Féach - ag cur chun cinn na fiontraíochta, na n-ealaíon, an chultúir & na hoidhreachta - tionscnamh a bunaíodh i gcomhpháirt le Comhairle Contae na Mí.  Tionóladh cruinniú meitheal smaointe i mí Dheireadh Fómhair sa Solstice Arts Centre san Uaimh agus ba é an príomhábhar a pléadh ná conas a chuideofaí le fiontair áitiúla, le heagraíochtaí ealaíon agus lena bpobail gnóthaí a bhainistiú tríd an lagtrá eacnamaíochta. 

Tá faisnéis againn maidir le post do choimeádaí don 12ú Biennale Ailtireachta sa Veinéis in 2010; agus áirímid sonraí faoi thaispeántas ina bhfuil píosaí a d’eascair ó scéim na nEalaíontóirí sna Príosúin.

Is iad na hailt dheireanacha sa nuachtlitir ná na scéalta rialta faoi dheiseanna ón bPointe Teagmhála Cultúrtha agus nuacht ó phobal na n-ealaíon.

Mary Cloake

Stiúrthóir

 


1. Amaideach maoiniú a ghearradh dar le Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an tUasal Pat Moylan, go mbeadh sé amaideach don Rialtas caitheamh le cúrsaí ealaíon mar shócamas ar furasta déanamh dá uireasa le linn géarchéim eacnamaíochta agus thug sí rabhadh gan buiséad na Comhairle Ealaíon ‘a ghearradh go héaganta’. 


Léigh tuilleadh


2. Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs

Bhí an clár Comharthaí Beatha ar siúl i mBaile Átha Cliath an mhí seo agus bhí comhdháil náisiúnta mar chuid de, chomh maith le taispeántas agus sraith píosaí tuairime coimisiúnaithe maidir leis na healaíona agus cleachtas sláinte. Is tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon é Comharthaí Beatha a chuirtear ar fáil i gcomhpháirt le Create.


Léigh tuilleadh


3. Build your Audience: Treoirthionscadal Lucht Féachana na nEalaíon

Tá áthas ar Lucht Féachana na nEalaíon na hiarrthóirí rathúla ar an treoirthionscadal 'Build Your Audience' a fhógairt. Soláthróidh an treoirthionscadal sainteagasc saor in aisce do thrí eagraíocht maidir le margaíocht na n-ealaíon agus forbairt lucht féachana.


Léigh tuilleadh


4. Take your Seat – tionscnamh nua ó Lucht Féachana na nEalaíon

Glac do Shuíochán is teideal d’fheachtas náisiúnta um chur chun cinn a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh chun freastal ar ionaid taibhealaíne timpeall na tíre.


Léigh tuilleadh


5. Tionscnamh fógartha idir an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Contae na Mí

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh an mhí seo a thugann deis do na healaíona agus d’fhiontraíocht a bheith ag obair as lámh a chéile.  Bhí Féach – ag cur chun cinn na fiontraíochta, na n-ealaíon, an chultúir & na hoidhreachta - ar siúl sa Solstice Arts Centre san Uaimh.


Léigh tuilleadh


6. Glao ar choimeádaí do Biennale Ailtireachta na Veinéise 2010

Fógraíonn Foras Ailtireachta na hÉireann, i gcomhpháirt le Cultúr Éireann agus leis an gComhairle Ealaíon glao ar choimeádaí do Biennale Ailtireachta na Veinéise 2010.


Léigh tuilleadh


7. Taispeántas nua a léiríonn obair ó ‘Scéim na nEalaíontóirí sna Príosúin’

Léiríonn taispeántas nua dar teideal OUT roinnt den obair a d’eascair ó Scéim na nEalaíontóirí sna Príosúin atá á cómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann. 


Léigh tuilleadh


8. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na ndeiseanna ó phobal na n-ealaíon i mí Dheireadh Fómhair tá siad seo a leanas: glao ar iarratais ar an mbabhta deiridh deontas ó Chultúr Éireann, agus deis ag ceoltóirí páirt a ghlacadh i gComhdháil an Association of Performing Presenters (APAP) i Nua Eabhrac.  Áirímid freisin fógra maidir le Many Mansions eagrán teoranta nua lámhphriontáilte den fhoilseachán ó Iontaobhas Chathaoir Filíochta na hÉireann agus Stoney Road Press.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na nuachta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Dheireadh Fómhair tá na míreanna seo a leanas: síneadh curtha le spriocdháta Shraith 2; Comhdháil Idirnáisiúnta ar Chónaitheachtaí Ealaíonta agus Res Artis an Oirthir; faisnéis maidir leis an 15ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta do Dhaoine Óga; gairm tograí do thionscadail atá le cur i bhfeidhm in Iostanbúl; comhdháil a bheidh ar bun sa Ghearmáin maidir le Soft Power, Daonlathas Cultúrtha agus Idirspleáchas; glao chun páirt a ghlacadh i bhFéile Sorcais Óige na hEorpa (European Youth Circus Festival); tá féilire imeachtaí nua Eorpacha seolta agus ar deireadh tá meabhrúchán againn maidir le suíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver