San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tairseach na nEalaíon san Oideachas
Seolann an Chomhairle Ealaíon bailiúchán digiteach
Oíche Fhada an Ghearrscéil
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail 2015 – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5:30pm, Déardaoin an 11 Meitheamh 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Dámhachtainí Tionscadail 2015 – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon na dámhachtainí Tionscadail seo a leanas a thairiscint

 

  • Dámhachtain do Thionscadal Ceoil
  • Dámhachtain do Thionscadal Ceoldrámaíochta
  • Dámhachtain do Thionscadal Téatair
  • Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Traidisiúnta
  • Dámhachtain do Thionscadal Físealaíon

 

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíon thuas. Is féidir na treoirlínte dámhachtana do gach dámhachtain a íoslódáil ón rannán maoiniú atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh gach ceann de na dámhachtainí thuas ná 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015.  Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Cuirimid nuashonruithe agus cabhair ar fáil anois maidir le seirbhísí ar líne a úsáid trínár leathanach Facebook nua. Tá fáilte romhat teachtaireacht a sheoladh chugainn tríd an leathanach má theastaíonn cúnamh uait le seirbhísí ar líne agus iarratas á dhéanamh agat ar Dhámhachtain Tionscadail: http://www.facebook.com/artscouncilireland

 

Tá na dámhachtainí oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí. Ní bheidh eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú faoi aon cheann de phríomhchláir deontais na Comhairle Ealaíon (Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta, Maoiniú Bliantúil, Deontas le haghaidh Clár Bliantúil) i dteideal cur isteach ar na dámhachtainí, áfach.

 

Email Software by Newsweaver