San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Tuarascáil Damhsa agus Oideachais na Comhairle Ealaíon
Spreagtar daoine iarratas a dhéanamh chun ballraíocht a ghlacadh sa Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige – an tréimhse iarratais oscailte anois
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2016
Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh
Comhaltacht Scríbhneora UCD
Nuacht ón bPobal
Díríonn Comórtas Bonn Óir Sheáin Uí Riada 2016 ar na píoba agus ar an gcruit
Deis Poist do Chomhordaitheoir Ealaíon agus Cultúir
Comhaltacht Scríbhneora UCD

Teideal an Phoist: Comhaltacht Scríbhneora
Scoil/Dámh:Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, Coláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
Spriocdháta: Dé Luain an 5 Meán Fómhair 2016

 

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar Chomhaltacht Scríbhneoirí (agus béim faoi leith ar an bhficsean), arna maoiniú ag Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta agus trí chúnamh deontais ón gComhairle Ealaíon. Beidh an Chomhaltacht ar fáil don tréimhse Eanáir-Meitheamh 2017 agus gheobhaidh an scríbhneoir a n-éireoidh leis/léi táille €18,300.

Iarrtar ar iarrthóirí litir chumhdaigh ina leagtar amach a spéis, mar aon le CV iomlán ina mbeidh sonraí faoina dtaithí teagaisc agus ina luafar ainmneacha agus sonraí teagmhála 2 mholtóirí, a chur isteach chuig:  An tUasal Hilary Gow, Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Belfield, Baile Átha Cliath 4.  Is féidir fiosruithe neamhfhoirmiúla a dhéanamh leis an Uasal James Ryan ag james.ryan@ucd.ie nó leis an Ollamh Danielle Clarke ag danielle.clarke@ucd.ie

Is féidir iarratais a sheoladh tríd an bpost chuig an seoladh thuas nó ar ríomhphoist chuig: hilary.gow@ucd.ie

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas tráth nach déanaí ná 17.00 Dé Luain, an 5 Meán Fómhair 2016.

FÁILTÍMID ROIMH IARRATAIS AR AN RÍOMHPHOST

FOSTÓIR COMHDHEISE IS EA AN COLÁISTE OLLSCOILE, BAILE ÁTHA CLIATH 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver