<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

I Meán Fómhair 2010, d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon beartas agus straitéis i réimse na hÉagsúlachta Cultúrtha agus na nEalaíon. Aithníodh prionsabail lárnacha sa doiciméad a bhí mar bhonn taca don chur chuige agus leagadh amach sraith tionscnamh a bhí le cur i gcrích thar thréimhse cúig bliana. Is mian leis an gComhairle Ealaíon Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha a cheapadh anois a chabhróidh le cúig phríomhréimse oibre:

  • Cur i bhfeidhm beartais
  • Measúnú agus luacháil ar iarratais ar mhaoiniú agus comhairle maidir leis an bpróiseas measúnaithe
  • Tabhairt faoi dhúshláin a fheictear in earnáil na n-ealaíon
  • Tabhairt faoi dhúshláin ar leith a bhaineann le grúpaí/daoine aonair ar mionlaigh eitneacha nó cultúrtha iad
    nach bhfuil mórán taithí acu ar chleachtas gairmiúil ealaíon, nó nach bhfuil taithí ar bith acu air.
  • Tabhairt faoi dhúshláin ar leith a thugtar faoi deara i measc na gcleachtóirí ealaíon ó ghrúpaí mionlaigh eitneacha nó cultúrtha


Is conradh 12 mhí a bheidh ann i dtosach agus féadfar é a shíneadh ar feadh 6 mhí eile.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar http://www.etenders.gov.ie. Tabhair faoi deara: ba cheart gach fiosrúchán a sheoladh chuig an suíomh Gréasáin ríomhthairiscintí agus ní chuig an gComhairle Ealaíon.

<< Clúdach
Email Software by Newsweaver