San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir

Thug léargais ar na pleananna a bhí ag mórán dár n-eagraíochtaí comhpháirtíochta le déanaí muid ar thuras corraitheach fíorúil timpeall ar léarscáil ealaíne na tíre seo.  Thairg sé fianaise an-láidir ar shaibhreas ár dtírdhreacha ealaíne.  An tseachtain seo caite, chuir muid cinntí maoinithe ríthábhachtacha in iúl do bheagnach 150 eagraíocht agus fágfaidh leibhéal stairiúil maoinithe na bliana seo go mbeidh teacht ag an bpobal ar ghníomhaíocht den chaighdeán is airde i ngach cearn den tír agus i ngach foirm ealaíne.  Chomh maith leis sin, táimid ag leathadh amach clár le tacú le healaíontóirí aonair, mar aon le roinnt tacaíochtaí maoinithe eile do réimse leathan d’eagraíochtaí.  Baineadh siar cuid mhór de na healaíontóirí seo sa bhliain 2020 agus gach cosúlacht ar an scéal go raibh an díon ag titim isteach ar a ngairmréim.  Táimid ag obair go dian chun todhchaí a chinntiú dá oiread de na healaíontóirí seo agus is féidir linn. 

Chuir an gníomh seo ina luí orm arís gur gairm í gairm na n-ealaíon a bhfuil leibhéal ard gnóthachtála agus uaillmhianta ag baint léi. 

Tá dul chun cinn ollmhór déanta agus tá neart tionscadal uaillmhianach le sonrú anois i ngach cuid den tír – gníomhaíocht, b’fhéidir, nach samhlófaí ach le spriocphobail na gcathracha lá den saol ach atá anois i réim gach áit.  Tá líonraí nua ag teacht chun cinn i gcónaí, rud a léiríonn comhpháirtíocht lucht na ceirde. 

Tá neart smaointe iontacha agus pleananna a bhfuil bunús maith leo le sonrú, agus mar bhonn agus mar thaca fúthu seo, tá tiomantas soiléir ann iad seo a chur ar fáil do phobal chomh leathan agus is féidir.  Sa tréimhse eatramhach seo a brúdh orainn gan choinne, chuir go leor eagraíochtaí am luachmhar ar leataobh chun machnamh a dhéanamh agus anois tá siad ag pleanáil a mbealaigh amach as seo, le tacaíocht uainne. 

Tá daoine ag teacht ar bhealaí nua i rith an ama chun obair a dhéanamh, agus beidh cuid de na nuálaíochtaí seo linn feasta. 

Cosúil le codanna eile den tsochaí, níl sé de rogha againn teacht le chéile chun obair a dhéanamh agus dáimh a bheith againn le chéile.  Maidir leis na healaíona, cruthaíonn sé sin dúshláin ar leith, ar ndóigh.  Sa domhan nua scoilte seo, táimid teanntaithe ag an bpána zoom agus muid ag tnúth go mór le briseadh amach uaidh.   Cuireann an scéal mearbhall agus fearg orainn go leanúnach, agus ídíonn ár ndiongbháilteacht. 

Is é an Waterford Healing Arts Trust a cheap an clár úr againn, Surviving nó Thriving, i gcomhar le roinnt eagraíochtaí acmhainne eile.  Is í aidhm na sraithe seo ná teacht aniar a neartú, muinín a athbhunú agus chun caidrimh fuinniúla a spreagadh.  Tá súil againn go nglacfaidh tú an t-am a bheith linn chun comhairle chuiditheach a chloisteáil ó raon leathan de chomhghleacaithe a chuimsíonn réimse leathan d'fhoirmeacha ealaíne.  Agus táimid ag súil go mbeidh sibh féin agus bhur muintir slán sábháilte. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir