San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona

Bliain amháin tar éis na comhdhála Places Matter – Building inclusion in the arts agus seoladh Bheartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht na Comhairle Ealaíon, ba mhaith linn léargas a fháil ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an imeacht seo ar bheartais, cláir agus cleachtais na n-eagraíochtaí a bhí i láthair.

Tá sé ríthábhachtach anois níos mó ná riamh naisc fhónta a dhéanamh le pobail leochaileacha agus imeallaithe. Tá fonn orainn tuiscint a fháil ar na dúshláin atá roimh eagraíochtaí agus iad ag cur a n-uaillmhianta i gcrích le bheith níos ionchuimsithí agus iad ag forbairt na n-ealaíon, agus chun na tacaíochtaí a theastaíonn le haghaidh athrú eagraíochtúil a shainaithint.

Chun breathnú siar ar an gcomhdháil Places Matter agus chun tuairimí a chloisteáil ó rannpháirtithe agus ó lucht féachana féach na buaicphointí anseo:

https://www.youtube.com/watch?v=2FsqGht6-v4&t=81s
 
Eiseofar an suirbhé d'eagraíochtaí a d’fhreastail ar an gcomhdháil Places Matter ar an 27 agus 28 Márta 2019 in OÉG i nGaillimh
. Má d’fhreastail tú ar an gcomhdháil thar ceann eagraíochta is féidir leat an suirbhé a rochtain anseo. Beidh sé oscailte go dtí an 27 Lúnasa.