San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An scéal is déanaí
Caint Phoiblí le Kate Goodwin mar chuid de ‘An Ailtireacht a Leathnú’: oiliúint i gcleachtais maidir le rannpháirtíocht an phobail leis an ailtireacht.
D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach comhaontú nua 10 mbliana.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin an 7 Aibreán 2016.
Spriocdháta fógartha le haghaidh Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Babhta 1, 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: artsandhealth.ie Sparánacht Doiciméadúcháin
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach comhaontú nua 10 mbliana.

Sa doiciméad Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh (Cuspóir 16), tá an Chomhairle Ealaíon meáite ar ár bpríomh-chomhpháirtíocht straitéiseach a fhorbairt leis an rialtas áitiúil. Mar sin bhíomar an-dóchasach ag seoladh ár gcomhaontaithe nua deich mbliana le Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach – Creatlach don Chomhoibriú ar an Déardaoin, an 18 Feabhra, ag Teach an Rialtais Áitiúil ar Ché Usher i mBaile Átha Cliath. Ba ócáid an-tábhachtach a bhí ann agus Príomhfheidhmeannaigh as gach údarás áitiúil sa tír ag léiriú a gcuid tacaíochta don chomhaontú agus don tuairim atá ann go n-éireoidh linn go leor a bhaint amach d’fhorbairt na n-ealaíon in Éirinn má oibrímid le chéile ar bhealach níos dlúithe.

Cuirfidh an comhaontú seo ar chumas na Comhairle Ealaíon agus na nÚdarás Áitiúil cur chuige níos príomhshruthaithe agus níos comhsheasmhaí a fhorbairt maidir leis na healaíona a mhaoiniú, bunaithe ar na príomhphrionsabail a bhaineann le forbairt na n-ealaíon, le rannpháirtíocht an phobail agus le pleanáil spásúlachta. Tabharfaidh sé deis freisin don Chomhairle Ealaíon agus d’Údaráis Áitiúla spriocthorthaí a leagan síos áit a mbeimid in ann tionchar an chaidrimh sin a thomhas agus leibhéil mhéadaithe rannpháirtíochta poiblí a fheiceáil. Táimid ag tnúth le tuairisc rialta a thabhairt ar raon na dtionscadal agus na dtionscnamh nua a thiocfaidh as an gcomhaontú stairiúil seo.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver