San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain

Mar gheall ar chomh maith is a d’éirigh le Cónaitheacht John Broderick, ar bronnadh an chéad chónaitheacht ar an bhfile Annemarie Ní Churreáin, tá Comhairle Contae na hIarmhí i gcomhpháirtíocht leis an gComhairle Ealaíon ag cur fáilte roimh iarratais le haghaidh chónaitheacht 2019/2020.

 

Tabharfar tacaíocht i bhfoirm ama don scríbhneoir rathúil chun a shaothar féin a fhorbairt agus iarrfar air freisin feasacht níos mó ar shaothair John Broderick a spreagadh i mBaile Átha Luain, i dteannta ealaín na scríbhneoireachta cruthaithí, agus tuilleadh deiseanna a spreagadh ionas go dtabharfaidh daoine faoi shaothar scríbhneoirí. Tá rogha de bhailiúchán leabhar Broderick ar fáil i Leabharlann Bhaile Átha Luain, mar aon le taifid ghramafóin, dioscaí agus téipeanna agus saothair ealaíne a bhronn Broderick ar an leabharlann.

Beidh an chónaitheacht ar siúl thar thréimhse 10 seachtaine idir 2019 agus 2020 agus is fiú €15,000 é don scríbhneoir a n-éireoidh leis agus na costais go léir san áireamh. Tá an chónaitheacht á bainistiú ag Comhairle Contae na hIarmhí agus is é an spriocdháta i gcomhair iarratas Déardaoin, 11 Aibreán ag 3.00 pm.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó miriam.mulrennan@westmeathcoco.ie

Bhronn John Broderick, nach maireann, airgead ar an gComhairle Ealaíon agus é i gceist go mbeadh sé; ‘...ar mhaithe leis na healaíona i mBaile Átha Luain agus chun cabhrú leo agus iad a chur chun cinn’. Foilsíodh 12 úrscéal dá chuid i Londain, an ceann is mó aithne The Pilgrimage (1961). Ba é An Apology for Roses (1973) an ceann ba mhó díol leis, ar díoladh 30,000 cóip de an chéad tseachtain ar foilsíodh é i 1973. Tá Baile Átha Luain mar chúlra ag an dá úrscéal sin, agus ag The Fugitives agus The Flood.