San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise

Táthar ag glacadh le hiarratais le haghaidh Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 ón 25 Lúnasa ann. Baineann an Clár um Maoiniú d’Ionaid Ealaíon leo seo amháin: eagraíochtaí ealaíon ildisciplíneacha faoi bhainistíocht ghairmiúil atá lonnaithe i bhfoirgnimh agus atá oscailte don phobal i rith na bliana ar fad. Is é is cuspóir leis an Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur i mbonneagar a theastaíonn in Ionaid Ealaíon chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig: http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Maoiniu-Ionad/

 

Beidh seisiúin faisnéise ar líne maidir le Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 ar siúl ar an dáta seo a leanas:

 

•              1 Deireadh Fómhair 2020, Am Le Deimhniú

 

Le linn an seisiún sin, tabharfaimid míniú ar an bhfoirm iarratais agus ar na treoirlínte do bhabhta maoinithe na bliana seo agus freagróimid aon cheist atá agat.

 

Más suim leat freastal ar cheann de an seisiúin seo nó más maith leat tuilleadh faisnéise a fháil seol ríomhphost chuig adrian.colwell@artscouncil.ie.

 

Seolfaimid cuireadh le haghaidh an seisiún seo chugat má fhaigheann tú Maoiniú d’Ionaid Ealaíon ón gComhairle Ealaíon cheana féin.