San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona

Sna míonna atá amach romhainn, beidh an Chomhairle Ealaíon ag bualadh le agus ag cloisteáil ó ealaíontóirí, ó eagraíochtaí ealaíon, ó chomhpháirtithe trasearnála agus ó dhaoine eile a bhfuil suim acu i réimse na Rannpháirtíochta sna hEalaíona, chun cur le forbairt Beartas nua na Comhairle Ealaíon sa réimse seo.

 

Tuigeann an Chomhairle Ealaíon go gcuimsítear raon leathan de chleachtais ealaíon rannpháirteacha, chomhoibríocha, phobail agus shóisialta le Rannpháirtíocht sna hEalaíona, agus tá sí ag tacú le hobair sa réimse seo le blianta fada.

 

Tá forbairt agus méadú mór tagtha ar mhodhanna cleachtais i réimse na Rannpháirtíochta sna hEalaíona in Éirinn agus go hidirnáisiúnta, agus táimid ag súil go mór le do thuairimí a chloisteáil.

 

Féadfar suirbhé a líonadh in mí Iúil agus óstálfaimid imeachtaí comhairliúcháin san fhómhar chomh maith.

 

Chun tuilleadh eolais agus uasdátuithe a fháil, téigh chuig leathanach gréasáin na Rannpháirtíochta sna hEalaíona agus coinnigh súil ar nuachtlitir agus ar chainéil mheáin shóisialta na Comhairle Ealaíon. Téigh i dteagmháil le Erin McNulty, Cúntóir Rannpháirtíochta sna hEalaíona, maidir le haon cheisteanna atá agat freisin.