San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar

Tar éis gur fógraíodh go bhforbrófar clár píolótach Áiteanna Ildánacha i dTuaim, tá seirbhísí bainistíochta tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon anois chun an clár píolótach trí bliana a bhainistiú agus a sholáthar. Féadfar an phreaseisiúint maidir leis an tionscadal a léamh anseo.

 

Beidh an tairiscint maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama beo ar eTenders i lár mhí Dheireadh Fómhair agus lorgaíonn sí iarratasóirí, a d’fhéadfaí a bheith ina n-eagraíocht nó ina gcomhpháirtíocht, a bhfuil taithí láidir acu ar fhorbairt ealaíon pobail agus ar chleachtas ealaíon pobalghníomhach chomh maith le taithí chruthaithe ar mhéideanna móra maoinithe phoiblí a bhainistiú i gcomhthéacs forbartha ealaíon. 

 

Áireofar na rudaí seo a leanas leis na seirbhísí atá de dhíth; a) Ceannasaí Tionscadail a aithint chun oibriú le muintir Thuama chun clár nua gníomhaíochtaí a chur i ngnímh, b) buiséad a bhainistiú chun maoirseacht a dhéanamh ar an tionscadal, lena n-áirítear táillí, costais an chláir agus costais thánaisteacha, c) modheolaíocht measúnaithe a dhearadh agus a chur i bhfeidhm d) clár oiliúna a dhearadh agus a chur i bhfeidhm. Beidh cur síos iomlán ar na seirbhísí atá de dhíth ar fáil sna cáipéisí atá ar fáil ar eTenders.

 

Téigh i dteagmháil le foireann na n-ealaíon áitiúil sinead.oreilly@artscouncil.iejenny.devine@artscouncil.ie chun tuilleadh eolais a fháil