English Version

Ailt
1. Culture Connects – an t-eolas is deireanaí maidir le Clár Cultúir na hUachtaránachta ar an AE

2. Tairiscint i gcomhair ról an choimeádaí do Biennale Ailtireachta na Veinéise 2014

3. An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2013 (Babhta 2)

4. Dámhachtain Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2013

5. Tabhair faoi deara: Nuashonrú maidir le Taisteal agus Oiliúint

6. Meabhrúchán maidir le Spriocdhátaí do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon don bhliain 2013

7. Meabhrúchán: Dámhachtainí Tionscadail - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 21 Márta, 2013

8. Scéim Ensembles na nÓg 2013

9. WOMEX '13 - Caerdydd 23 - 27 Deireadh Fómhair - deis d'ealaíontóirí i raonta an cheoil thraidisiúnta, an cheoil tíre agus an cheoil dhomhanda

10. Nuacht de chuid Arts Audiences

11. Nuacht ón bpobal

12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Márta..

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 10 Eagrán 628 Feabhra 2013
Fáilte chuig eagrán mhí Feabhra den nuachtlitir

Ar Lá Fhéile Pádraig, bíonn súile an domhain ar Éirinn agus ar mhuintir na hÉireann. I mbliana, beidh Éire ina hUachtarán ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh freisin.  Tá próiseas leanúnach athshlánaithe agus athnuachana náisiúnta ar siúl faoi láthair ag an am céanna.  Tá grinnfhiosrú agus dianscrúdú mar chuid den phróiseas níos leithne sin, chomh maith le spleodar agus ceiliúradh. Is ról lárnach de chuid na n-ealaíon sa tsochaí an méid sin.

Is ceart dúinn a thabhairt chun cuimhne agus a chur in iúl go leanúnach go bhfuil na healaíona mar chuid lárnach dár bhféiniúlacht, den íomhá atá againn os comhair an domhain mhór agus den íomhá atá againn trínár súile féin. Tá ealaíontóirí na hÉireann i measc na nguthanna is suntasaí agus is leithlí a labhraíonn linn agus thar ár gceann. Tá ealaíontóirí Éireannacha ar fud na tíre agus ar fud an domhain ag saothrú leo le tiomantas atá i bhfad níos luachmhaire ná an tacaíocht airgeadais a fhaigheann siad, agus ár bhféiniúlacht ár fiosrú agus á léiriú go síoraí acu.

Is é an ról atá ag an gComhairle Ealaíon ná tacú le healaíontóirí maidir leis an saothar a chruthaíonn siad agus leis an ngairm atá roghnaithe acu. Déanaimid é sin go leanúnach trí dhámhachtana agus scéimeanna solúbtha. Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis a hainm a chur anois leis na cinntí i gcomhair Chamchuairteanna 2012 (Babhta 2) agus i gcomhair an Chiste Gníomhaíochta Cláir nua a bhaineann le réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais agus le réimse na Sráidealaíon agus na Seónna. Tá maoiniú á dhéanamh faoin gCiste nua sin ar iarratais ó eagraíochtaí atá á maoiniú den chéad uair ag an gComhairle Ealaíon.  Tá síolta nua á gcur agus tús nua á bhaint amach i gcúinsí deacra. Tá sé i gceist againn go dtacófar faoin gciste nua sin le gnéithe den chlársceidealú trína dtéitear i ngleic le réimse leathan rannpháirtithe agus lucht féachana i bhfoirmeacha ealaíne éagsúla.

Is maith agus is rímhaith mar is eol dúinne anseo sa Chomhairle Ealaíon an méid atá á dhéanamh ag ealaíontóirí agus ag eagraíochtaí ealaíon ar fud na tíre. Is ann do sholáthar leanúnach smaointe cruthaitheacha chun saothair a dhéanamh agus a chur in iúl, saothair ghlórmhara, saothair a mbaineann ciúnas diamhair leo, agus saothair trína gcuirtear ról an ealaíontóra in iúl ar bhealach corraitheach, ilchineálach. Leanann saothar na n-ealaíon ar aghaidh.

Le dea-mhéin,

Orlaith McBride
Stiúrthóir


1. Culture Connects – an t-eolas is deireanaí maidir le Clár Cultúir na hUachtaránachta ar an AE

Mar chuid de seo, rinne an Chomhairle Ealaíon comhordú ar chlár níos mó ná 90 imeacht agus tionscadal ealaíon comhaimseartha, trína gceanglaítear ealaíontóirí agus saoránaigh in Éirinn le healaíontóirí agus le pobail in áiteanna eile san Eoraip.


Léigh tuilleadh


2. Tairiscint i gcomhair ról an choimeádaí do Biennale Ailtireachta na Veinéise 2014

Tá Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon tiomanta do rannpháirtíocht na hÉireann in Biennale Ailtireachta na Veinéise, agus é ina aidhm acu níos mó deiseanna a chur ar fáil d’ailtirí na hÉireann thar lear agus a gcuid próifílí a chur chun tosaigh.


Léigh tuilleadh


3. An Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2013 (Babhta 2)

Mar gheall ar imthosca gan choinne, tá babhta úr iarratas á lorg anois ag an gComhairle Ealaíon ar a Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2013 (Babhta 2).


Léigh tuilleadh


4. Dámhachtain Taifeadta Deis (Na hEalaíona Traidisiúnta) 2013

Is mian le Foireann na nEalaíon Traidisiúnta a fhógairt go nglacfar le hiarratais ar an Dámhachtain Taifeadta Deis ón Déardaoin an 28 Feabhra 2013. Is é an spriocdháta an Déardaoin 11 Aibreán 2013.


Léigh tuilleadh


5. Tabhair faoi deara: Nuashonrú maidir le Taisteal agus Oiliúint

Is mian leis an gComhairle Ealaíon a chur in iúl nach mbeimid in ann tacú le haon iarratas eile i réimse na Sráidealaíon agus na Seónna faoin Dámhachtain Taistil agus Oiliúna ón 1 Márta ar aghaidh.


Léigh tuilleadh


6. Meabhrúchán maidir le Spriocdhátaí do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon don bhliain 2013

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite nó shuime in ann dul i mbun oibre le chéile ar thionscadail chomhaimseartha a bhaineann leis na healaíona comhpháirteacha.


Léigh tuilleadh


7. Meabhrúchán: Dámhachtainí Tionscadail - spriocdháta 5.30 i.n. Déardaoin an 21 Márta, 2013

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíne thuas. Tá fáil anois ar na treoirlínte le haghaidh gach dámhachtana sa rannán maoinithe ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


8. Scéim Ensembles na nÓg 2013

Is mian le foireann réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais a chur in iúl go nglacfar le hiarratais do Scéim Ensembles na nÓg 2013 ón Mháirt an 19 Márta 2013 maidir le tionscadail a bheidh ar siúl idir Iúil 2013 agus Meitheamh 2014.


Léigh tuilleadh


9. WOMEX '13 - Caerdydd 23 - 27 Deireadh Fómhair - deis d'ealaíontóirí i raonta an cheoil thraidisiúnta, an cheoil tíre agus an cheoil dhomhanda

Is é WOMEX an margadh gairmiúil idirnáisiúnta is tábhachtaí maidir leis an gceol domhannda de gach cineál, lena n-áirítear an ceol tíre, an ceol eitneach, sean-nós, agus an ceol traidisiúnta.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht de chuid Arts Audiences

Táthar ag glacadh le hiarratais do Chlár Forbartha Lucht Féachana Arts Audiences 2013. Tugtar cuireadh d'ionaid agus d’fhéilte atá faoi bhainistíocht ghairmiúil agus atá maoinithe ag an gComhairle Ealaíon iarratas a dhéanamh.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht ón bpobal

Clár sparánachta Artlinks 2013 fógartha: fógraíonn Artlinks, an eagraíocht acmhainne san oirdeisceart, go bhfuil siad ag glacadh le sparánachtaí i gcomhair Artlinks 2013. Tairgeann Artlinks, le hOifigí Ealaíon na cúig Chomhairle Contae de chuid na nÚdarás Áitiúil i gCeatharlach, Cill Chainnigh, Port Láirge, Loch Garman agus Cill Mhantáin, na sparánachtaí seo ar bhonn bliantúil d’ealaíontóirí a cháilíonn.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Suirbhé AE chun rochtain a fháil ar riachtanais airgeadais na n-earnálacha cruthaitheacha agus cultúir. Ós rud é go bhfuil deireadh ag teacht le creatchlár maoinithe 7 mbliana an AE don chultúr, an Clár Cultúir 2007 – 2013, tá an AE tar éis suirbhé a choimisiúnú chun tabhairt faoi riachtanais maoinithe na n-eagraíochtaí cruthaitheacha agus cultúir san Eoraip. Síneadh ar an spriocdháta maidir le Sraith 1.3.5 den Chlár Cultúir, tionscadail comhoibrithe le  Tríú Tíortha. Scoláireachtaí Ibsen 2013: bronntar Scoláireachtaí Ibsen ar thionscadail nuálacha i réimse na drámaíochta agus na taibhealaíon trína spreagtar plé criticiúil maidir le hábhair eiseacha agus le ábhair a bhaineann leis an tsochaí i ndáil le Henrik Ibsen agus lena chuid drámaí. Saotharlanna Leabhar 2013: tá trí shaotharlann leabhar ar leith á n-eagrú in 2013 ag iDROPS (An Bheilg), Utigeverij van Toekomst (An Bheilg) agus ag Crossover (An Ríocht Aontaithe) chun cabhrú le tionscal na leabhar teacht ar bhealaí nua chun leabhair idirghníomhacha a fhorbairt. Tá torthaí an roghnaithe a rinneadh i gcomhair Shraith 2 de Chlár Cultúir an AE ar fáil ar líne anois.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver