San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair

Tar éis samhradh iontach do na healaíona, bogaimid i dtreo an fhómhair, ach is féidir liom a dheimhniú cheana féin, in áit a bheith ag dul chun deiridh, go bhfuil ár n-ealaíontóirí agus ár n-eagraíochtaí ealaíne ag pleanáil réimse ollmhór oibre den scoth idir seo agus deireadh na bliana.

 

Luafaidh mé imeacht amháin ó na céadta a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann. Táimid ar bís go speisialta fáilte a chur roimh an bpobal chuig ár n-oifigí poiblí i mBaile Átha Cliath ar an Oíche Chultúir (Dé hAoine 21 Meán Fómhair), áit a dtaispeánfar saothair ealaíne nua ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon.

 

Beidh trí shaothar ar taispeáint den chéad uair: suiteáil uaillmhianach, Exquisite tempo sector, le Barbara Knezevic; agus dhá phéinteáil mhóra, Protest Crowd, Chicago USA, Trump Rally (2016) 1 & 2 le Joy Gerrard.

 

Táimid an-bhródúil as Bailiúchán na Comhairle Ealaíon. Bunaíodh i 1962 é, agus tá beagnach 1,100 saothar ealaíne nua-aimseartha agus comhaimseartha ann. Ag aon am amháin, bíonn thart ar leath den Bhailiúchán ar taispeáint ar fud na tíre, agus tá na saothair ar fáil d’eagraíochtaí agus do chomhlachtaí poiblí ar iasacht agus lena dtaispeáint ar mhaithe leis an bpobal. Comhordaímid freisin clár taispeántas le dánlanna agus ionaid ealaíne, in Éirinn agus thar lear uaireanta.

 

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag comhoibriú freisin le RTÉ Arena mar chuid den Oíche Chultúir ag Dún Uí Choileáin, Ard-Mhúsaem na hÉireann. Craolfar an clár iontach seo beo tráthnóna agus beidh scríbhneoirí agus ealaíontóirí a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo le cloisteáil air i ngné den chlár a choimeádfar go speisialta.

 

Ar deireadh, an féidir liom a chur i gcuimhne d’eagraíochtaí go bhfuil deis fós chun iarratas a dhéanamh ar ár scéim maoinithe, Maoiniú Straitéiseach. Is é an spriocdháta 17:30 Déardaoin an 6 Meán Fómhair, ach mholfainn dóibh siúd a bhfuil iarratas á dhéanamh acu gan é a fhágáil go dtí an nóiméad deiridh, ar eagla na heagla.

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir