San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Tuarascáil Damhsa agus Oideachais na Comhairle Ealaíon
Spreagtar daoine iarratas a dhéanamh chun ballraíocht a ghlacadh sa Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige – an tréimhse iarratais oscailte anois
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2016
Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh
Comhaltacht Scríbhneora UCD
Nuacht ón bPobal
Díríonn Comórtas Bonn Óir Sheáin Uí Riada 2016 ar na píoba agus ar an gcruit
Deis Poist do Chomhordaitheoir Ealaíon agus Cultúir
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir

Tá tús iontach curtha le mí Lúnasa agus seacht dtionscadal iontacha á bhfógairt againn a mhaoineoimid faoinár gclár Gairmeacha Oscailte. Áirítear orthu sin freagairt amharclannaíochta ar an ngéarchéim tithíochta, féile idirnáisiúnta ealaíon do leanaí faoi bhun sé bliana d’aois, agus sráid chathrach a athspreagadh chun a hoidhreacht shaibhir ealaíonta a léiriú.

Is féidir leat tuilleadh eolais a léamh faoi cad a bheidh ar siúl faoi Ghairmeacha Oscailte ar ár suíomh gréasáin, agus cloisteáil ó na healaíontóirí san fhíseán gairid seo.

Tá ár dtiomantas don chlár Gairmeacha Oscailte ina chuid dár bplean trí bliana nua-fhoilsithe [nasc] chomh maith, ina leagtar amach na straitéisí infheistíochta, na tionscadail agus na cláir a dtabharfaimid tús áite dóibh le linn 2017 go 2019. Táimid muiníneach go gcuirfidh an Plean seo ar ár gcumas leas níos fearr a bhaint as ionad cumhachtach lárnach na n-ealaíon i saol na hÉireann.

Is é an chéad gharsprioc eile faoinár straitéis nua foilsiú ár bplean bliantúil infheistíochta i mí na Samhna. Sa phlean seo leagfar amach na toimhdí airgeadais agus na paraiméadair dár n-infheistíocht ar fud na n-ealaíon ar fad in 2017, agus léireofar an dóigh a bhfuil ár gcinntí agus ár leithdháiltí comhsheasmhach lenár straitéis ann.

Ar deireadh, an bhféadfainn a chur i gcuimhne do na heagraíochtaí ealaíon sin atá maoinithe trínár bpríomhchláir deontais ioncaim go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais anois, agus gurb é 5:30pm an 8 Meán Fómhair an spriocdháta faoina gcoinne.


Le dea-mhéin,


Orlaith McBride
Stiúrthóir

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver