San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bain só as d’fhéile an mhí seo!
Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht
Buail leis an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár
Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár

Eagraíocht náisiúnta camchuairte agus forbartha ceoil is ea Music Network, atá paiseanta faoi cheol beo a chur ar siúl. Tá seasamh uathúil ag an eagraíocht in earnáil cheoil na hÉireann agus féachtar air mar acmhainn an-luachmhar d’fhorbairt agus do chur i láthair ceol beo d'ardchaighdeán in Éirinn.

 

Tá Music Network ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh. Beidh taithí ag an iarrthóir idéalach ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sholáthar, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu.

 

Tá mionsonraí Thuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: http://bit.ly/2NQbLsP

 

An Próiseas Iarratais

 

Iarrtar ar iarrthóirí ar suim leo cur isteach ar an bpost seo iarratas a dhéanamh tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte thíos:

 

1. CV a bhfuil cuma mhaith air

2. Litir chumhdaigh ina dtéitear i ngleic leis an deis atá ar fáil mar chuid den phost seo

 

Is é an ríomhphost an rogha is fearr le haghaidh iarratais (operations@musicnetwork.ie) agus is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas Dé hAoine, 7 Feabhra 2020 ag a 12 meán lae.