<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas i gcomhair camchuairteanna a thosóidh sa tréimhse Eanáir go Meitheamh 2013Déardaoin an 3 Bealtaine, 2012. Beidh foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil anseo agus beidh na critéir i gcomhair na scéime cosúil leo siúd a fógraíodh maidir le scéimeanna roimhe seo.

Ag leanúint leis an gcur chuige atá dírithe ar an lucht éisteachta/féachana atá mar lárthréith de Bheartas Camchuairte na Comhairle Ealaíon, dearadh an scéim chun tacaíocht a thabhairt do chomhoibriú dáiríre idir na daoine sin a bhfuil saothair á gcruthú acu agus atá ag iarraidh dul ar camchuairt leis na saothar sin agus an tionscnóir áitiúil nó an t-ionad ina gcuirfear an saothar i láthair.


Beidh an dara spriocdháta ann i nDeireadh Fómhair 2012 le haghaidh camchuairteanna a bheidh ar siúl sa dara leath de 2013 agus úsáidfear an dáta céanna i gcomhair iarratais ar an sraith Réamhphleanála i gcás camchuairteanna a bheidh ar siúl in 2014.

Tuilleadh faisnéise

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá a thógáil sula ndéanfar clárúcháin a dhearbhú, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

<< Clúdach
Email Software by Newsweaver