San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe
Gairm Oscailte Expo 2020
Anailís ar Riachtanais Oiliúna Earnáil Náisiúnta na nEalaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2021
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 16 Eanáir 2020
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Deis poist iontach ag Dance Theatre of Ireland – Feidhmeannach Margaíochta agus Airgeadais
Tá Little Island Books ag earcú!
Anailís ar Riachtanais Oiliúna Earnáil Náisiúnta na nEalaíon

Tá an Chomhairle Ealaíon ag obair le Gaillimh2020 agus OÉG le tabhairt faoi Anailís ar Riachtanais Oiliúna Earnáil Náisiúnta na nEalaíon.

 

Ina plean trí bliana a foilsíodh le déanaí, rinne an Chomhairle Ealaíon dhá thiomantas ar leith tacú le riachtanais forbartha gairmiúla san earnáil.  Is é an anailís ar riachtanais oiliúna earnáil náisiúnta na n-ealaíon an chéad chéim le cuidiú leis an gComhairle Ealaíon agus a bheidh mar mhúnla agus mar bhonn eolais do sheachadadh na dtiomantas seo.

 

Táthar ag tabhairt faoin tionscnamh laistigh de chomhthéacs an mheabhráin tuisceana idir an Chomhairle Ealaíon agus Gaillimh 2020 ina bhfuil tiomantas chun deiseanna a chruthú le haghaidh comhpháirtíochtaí agus líonraí amach anseo, a mbeidh tionchar marthanach acu ar shaol na n-ealaíon in Éirinn. Mar Chomhpháirtí Oidhreachta Oifigiúil de chuid Gaillimh2020, úsáidfidh OÉG na torthaí le tacú le forbairt clár MA reatha agus féideartha nua i réimse na bainistíochta ealaíon agus an léirithe chultúrtha.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag beartú nasc a chur ar fáil chuig an suirbhé ina Nuachtlitir i mí Feabhra agus beidh gach duine a oibríonn in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir á spreagadh aici le páirt a ghlacadh.