San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Dámhachtain Sparánachta DÓLO

Óstálfaidh foireann Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) seimineár gréasáin faoin Dámhachtain Sparánachta DÓLO atá ag teacht aníos Dé Máirt, 7 Iúil ag a 11am.

 

Beidh deis ag rannpháirtithe foghlaim faoi iarratas a dhéanamh agus cloisteáil ó dhaoine ar bronnadh an sparánacht orthu roimhe seo. Óstálfar an t-imeacht i gcomhar le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éireann – Oifig Cultúir, agus beidh faisnéis faoi dheiseanna idirnáisiúnta maoinithe d’ealaíontóirí atá ag obair sa réimse seo mar chuid de.

 

 

Is féidir leat clárú ag an nasc seo https://event.webinarjam.com/register/13/10p4yfg

 

Tá Dámhachtain Sparánachta DÓLO oscailte d’ealaíontóirí gairmiúla aonair a oibríonn le leanaí agus le daoine óga, agus a oibríonn ar a son, i raon foirmeacha ealaíne. Tá sí oscailte d'ealaíontóirí ag gach céim dá ngairm-réim, ealaíontóirí cruthaitheacha agus taibhealaíontóirí, coimeádaithe, éascaitheoirí ealaíon, nó cláraitheoirí ealaíon san áireamh. Is féidir cur isteach ar €5k, €10k nó €15k. Is é an 30 Iúil 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas.  Íoslódáil agus léigh na treoirlínte anseo http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Damhachtain-Sparanachta-do-Dhaoine-Oga,-Leanai,-agus-Oideachas/