<< Clúdach
English Version

Ailt
Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin an 17 Iúil 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh

Arts Audiences

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 17 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 103 Júli 2014

Arts Audiences

Fógraíodh Lucht Féachana na nEalaíon, cuairt Alistair Spalding, Sadler’s Wells, an tionscnamh ‘Marketplace’, seoladh suíomh gréasáin nua Lucht Féachana na nEalaíon agus coinnigh an dáta saor do chomhdháil an 8 agus 9 Nollaig.

 

Fócas ar lucht féachana/éisteachta: Coinnigh an dáta, an 8 agus 9 Nollaig 2014,saor: tá an-áthas ar Lucht Féachana na nEalaíon an t-imeacht 2 lá seo a fhógairt, a bheidh ar siúl ag an ionad comhdhála, Caisleán Bhaile Átha Cliath, ina dtabharfar le chéile meascán ceardlann, léiriúchán agus seisiúin líonraithe dóibh siúd atá bainteach nó a bhfuil suim acu i lucht féachana/éisteachta do na healaíona ar fud raon foirmeacha ealaíne.  Beidh incháilitheacht agus sonraí maidir leis an gclárú ar fáil níos gaire don dáta agus is féidir leat an dáta a chur le d’fhéilire trí chliceáil ar  anois

 

Suíomh gréasáin nua Lucht Féachana na nEalaíon. Rinneamar ár suíomh gréasáin a athdhearadh agus i measc gnéithe eile, níl gá ach le clic amháin chun imeachtaí ó fhéilire Lucht Féachana na nEalaíon a chur díreach ar d’fhéilire féin anois.  Tabhair cuairt orainn chun é seo agus neart eile a fheiceáil ag anseo  

 

Google @ lá na n-ealaíon, 2014.  An 15 Bealtaine chuireamar fáilte roimh os cionn 150 toscaire a rinne ionadaíocht thar ceann eagraíochtaí ealaíon as gach cearn d’Éirinn, a ghlac páirt i gcomhdháil lae ar gach rud digiteach, do na healaíona go sonrach ag The Foundry, ionad nuálach digiteach Google ag a cheanncheathrú EMEA i mBaile Átha Cliath.  Bhain an lucht freastail tairbhe as seisiúin inar pléadh ábhair amhail tírdhreach digiteach na hÉireann, conas do láithreacht ar líne a mhéadú agus YouTube. Bhí an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gnóthaí Gaeltachta, Jimmy Deenihan, T.D., Sheila Pratschke, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon agus Kathryn O’Donoghue, an Stiúrthóir um Cháilíocht Fógraí, EMEA, Google, ar fad ar fáil le tús a chur leis an lá. Táimid an-bhuíoch ar fad as lucht Google a thug a n-am saor agus a saineolas chun sochair an phobail ealaíon - is fiú go mór é.

Cliceáil anseo chun Gailearaí Grianghraf ón lá a fheiceáil - tá fáilte romhat trácht a dhéanamh ar ghrianghraf ar bith, nó tú féin a chlibeáil.

 

Lá Alumni do chéimithe:  An 4 Iúil, beidh Bainisteoirí Ionad agus Féilte a bhfuil teastas bainte amach acu  ón gClár um Fhorbairt Lucht Féachana/Éisteachta le dhá bhliain anuas páirteach i rang na bliana seo chun sult a bhaint as lá d’fhoghlaim leanúnach, lena n-áirítear seisiún a bhainfidh le déileáil leis na meáin.  Sa tráthnóna, buailfidh an rang le Alistair Spalding, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Stiúrthóir Ealaíne Sadler’s Wells, agus cloisfidh siad é faoi agallamh le Laurence Mackin, The Irish Times.  Imeacht trí chuireadh - féach anseo

 

Marketplace:  Tá ríméad orainn a fhógairt go bhfuil Lucht Féachana Thuaisceart Éireann le bainistíocht tionscnaimh a dhéanamh ar thionscnamh marketplace in 2014.  Dírítear sa chomhpháirtíocht Ealaíon le hInstitiúid Amharclannaíochta na hÉireann agus leis an bhFóram Amharclannaíochta ar na healaíona taibhiúcháin agus beidh thart ar 40 eagraíocht, a roghnófar trí phróiseas roghnúcháin agus iarratais san áireamh inti.  Is iad cuspóirí an tionscadail: Idirphlé níos fearr a fhorbairt maidir le clársceidealú ealaíonta idir ionaid agus tionscnóirí agus cur ar chumas an dá pháirtí a bheith i mbun rannpháirtíochta agus comhoibriú ó na luathchéimeanna i bhforbairt an tionscadail agus an chláir.  Trí idirphlé a éascú ag an luathchéim tá sé mar aidhm le MARKETPLACE creat a chur ar fáil le haghaidh ionad agus líonraí chun a riachtanais a chur in iúl i gcomhthéacs turas agus fhreagairt an lucht féachana/éisteachta; agus le haghaidh tionscnóirí chun freagairt a thabhairt ar smaointe cláir agus iad a thástáil anseo 

<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver