San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Glao ar iarratais: Seirbhísí Comhordaithe don Oíche Chultúir
Glao ar thairiscintí: Bosca Uirlisí Digiteacha
Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Coiscéim Coiligh
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2021
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation
Gairmeacha Oscailte ar thairiscintí: Cónaitheachtaí Island Connect
Tá Tadhg O’Sullivan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a fhógairt go bhfuiltear tar éis Tadhg O’Sullivan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2021.

 

Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Is é is aidhm leis deis ar leith a thabhairt d’ealaíontóir scannáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn agus don fhoireann ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dó a bheith i mbun staidéir agus ina rannpháirtíocht chultúrtha níos leithne i saol an champais.

 

Is é Tadhg O’Sullivan an seachtú healaíontóir scannáin a ceapadh sa ról agus leanann sé Carmel Winters, Gerry Stembridge, Hugh Travers, Mark O’Halloran Pat Murphy agus Alan Gilsen, daoine a bhí ina n-ealaíontóirí scannán cónaithe ag UCC ó 2014 agus a raibh rath mór orthu go léir.

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán agus Ailtireachta ag an gComhairle Ealaíon:  ‘Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon go mbeidh Tadhg O’Sullivan ar an gcéad Ealaíontóir Scannán Cónaithe eile ag UCC. Tháinig an chónaitheacht seo ag uair thábhachtach i ngairm Thaidhg tar éis dá scannán lánfhada aonair To the Moon ardmholadh a bhaint amach go hidirnáisiúnta.  Tá súil againn go dtabharfaidh an chónaitheacht seo an t-am agus an spás dó a chleachtas scannáin a fhorbairt laistigh den timpeallacht spreagthach thacúil atá le brath in UCC.’

Seo mar a labhair Jools Gilson, Ollamh le Cleachtas Cruthaitheach agus Ceann Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne:  Tá lúcháir orainn agus is mór an onóir dúinn Tadhg O’Sullivan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC i gcomhair 2021 - ealaíontóir is ea é a thógann eilimintí faisnéise, liteartha agus comhaimseartha agus a dhéanann iad a nascadh le chéile ar bhealach sainiúil agus tarraingteach.’

 

Tadhg O’Sullivan: Beathaisnéis an Scannánóra

Ealaíontóir agus scannánóir is ea Tadhg O’Sullivan a oibríonn go príomha i réimse na scannánaíochta neamhfhicsin. Agus úsáid mhinic á baint aige ina chuid shaothair as foinsí liteartha agus as cartlann scannánaíochta, déanann O’Sullivan iarracht síoraíocht an eispéiris dhaonna a mhúscailt ina chuid scannán agus solas a scaipeadh ar an lá atá inniu ann trí bheith ag tarraingt ó smaointe an lae inné. Bhí an chéad taibhiú dá scannán deireanach, To the Moon, ag Venice Days le déanaí agus roghnaíodh é don Telluride Film Festival 2020. Léiríodh na scannáin eile atá aige Yximalloo (le Fergal Ward, 2014) agus The Great Wall (2015) ag go leor féilte scannán mór le rá, lena n-áirítear FiD Marseille, MOMA Doc Fortnigh, CPH:DOX agus Dokufest Kosovo. Rinneadh iad a chraobhscaoileadh go hidirnáisiúnta chomh maith.

Tá scannán lánfhada eile dá chuid i mbun réamh-léiriúcháin faoi láthair agus tabharfar an obair sin chun críche in 2022.