San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Lúnasa
Nuacht na míosa seo
Seisiún Eolais ar Authored Works agus Reel Art 2018
Léacht bhliantúil an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach – The Lives of the Saints
Foinsí maoinithe faoi Thionscadal 2040, scéim forbartha caipitil an Rialtais.
Nuacht ón bPobal
Folúntas: Bainisteoir Cúnta an Chláir Ealaíon agus Cultúir
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí
Fógraíonn Éire Ildánach agus an Roinn Oideachais ‘Comhpháirtíochtaí Óige Ildánaí’
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis na 17 n-eagraíocht Éireannacha a roghnaíodh don Mhaoiniú Comhair ón Eoraip Chruthaitheach 2018!
Fáiltítear roimh iarratais ar GROW 2018 le Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Pháistí

Áirítear le clár GROW Festival Mentoring, clár a mhairfidh trí lá lena gcuirtear meantóireacht ar fáil do rannpháirtithe ó bheirt saineolaithe san earnáil: Phil Kingston, Bainisteoir Pobail agus Oideachais in Amharclann na Mainistreach, agus Marie Fleming, Cathaoirleach Amharclannaíochta do Lucht Féachana Óg na hÉireann agus Bainisteoir Ginearálta Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath. Beidh deis ag an gceathrar iarratasóirí rathúla freastal ar léirithe a fuair ardmholadh go hidirnáisiúnta le linn fhéile Baboró i mbliana agus ar imeachtaí tionscail agus líonraithe freisin.

Tacóidh an dara tionscadal,
Pathways to Production leis an ealaíontóir forbairt a dhéanamh ó smaoineamh a cheapadh; coincheap a fhorbairt; tionscadal a phleanáil; agus straitéisí maoinithe a fhorbairt. Leagtar béim sa chlár ar an bpróiseas a bhaineann le saothar nua a fhorbairt do lucht féachana óg agus ar an ealaíontóir a fhorbairt seachas ar an tionscadal deiridh. I gcomhar lena gcomhpháirtithe Druid Theatre Company, Mick Lally Theatre, Branar Téatar do Pháistí agus Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe, cuirfidh Baboró a gcomh-acmhainní ar fáil do rannpháirtithe d’fhonn slite beatha inbhuanaithe agus deiseanna cruthaitheacha a fhorbairt d’ealaíontóirí Éireannacha san earnáil. Is cúis áthais do Baboró freisin go mbeidh ról comhairleach ag Institiúid Amharclannaíochta na hÉireann ar an gclár.
 
Dúirt Manuela Corbari, duine de na rannpháirtithe anuraidh “gur deis iontach a bhí ann a bheith i measc na rannpháirtithe a ghlac páirt in GROW – Pathways to Production. Bíonn sé dúshlánach nuair nach dtuigeann tú conas smaoineamh a fhorbairt ar bhonn praiticiúil. Chabhraigh na hacmhainní a chuir na rannpháirtithe éagsúla ar fáil go mór leis an bpróiseas, ní hamháin ó thaobh airgeadais de, ach bhí an spás chun an smaoineamh a chíoradh agus an spás chun léiriú a dhéanamh, aiseolas ó lucht féachana agus ó phiaraí, an tacaíocht agus an chabhair theicniúil a fuaireamar ríchabhrach freisin.” 
 
Dúirt Aislinn Ó hEocha, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ealaíne Barboró, “Bhíomar an-sásta leis an bhfreagairt a fuaireamar ar an gclár nua GROW in 2017. Deir na healaíontóirí a bhíonn ag plé leis an Festival Mentoring agus Pathways to Production go dtéann na scéimeanna chun tairbhe dá gcleachtas féin, léiríodh an luach a bhaineann le deiseanna chun réimse saothair idirnáisiúnta a fheiceáil, chun líonraí a chothú in Éirinn agus go hidirnáisiúnta agus chun foghlaim óna chéile agus ó na comhpháirtithe. Táimid ag súil go mór leis na hiarratais ar na ngairm oscailte do 2018 a fheiceáil.”
  
Is é an spriocdháta d’iarratais Dé hAoine, 24 Lúnasa agus fógrófar ainmneacha na n-iarratasóirí rathúla Dé Luain, 17 Meán Fómhair. Is féidir foirmeacha iarratais agus treoirlínte a íoslódáil ó shuíomh gréasáin Baboró ag
www.baboro.ie/about/work/grow
 
Maoiníonn an Maoiniú Straitéiseach ón gComhairle Ealaíon GROW.
 
Chun tuilleadh eolais ar GROW 2018 a fháil, déan teagmháil le Michelle McDonagh ag 
communications@baboro.ie nó glaoigh ar 091 562 667.