San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Meantóireacht Chruthaitheach i gcomhair Féilte
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an ngairm ar ‘oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe’
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m. Déardaoin, an 25 Eanáir 2018
Athruithe ar Mhaoiniú do na hEalaíona Traidisiúnta in 2018
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30pm, Déardaoin an 15 Feabhra 2018
Maoiniú Deontais do na hEalaíona – spriocdháta 8 Márta 2018
Nuacht ón bPobal
Gradam Comharcheoil: ‘Concert’ arna chruthú ag Colin Dunne le Sinéad Rushe agus Mel Mercier
Garraí an Ghiorria faoi lán seoil Ag síolrú agus ag spreagadh na drámaíochta Gaeilge
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Tacaíocht do Thionscadail Chomhair Eorpacha 2018
Glaoch ar iarratais: Oiliúint do Bhainisteoirí Cultúrtha
Sracfhéachaint ar Thionscadal Comhair 2017 anseo in Éirinn
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoirí Dhámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí 2017

Thug an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Cómhaoinithe isteach chun tacú le gnéithe na hÉireann de Thionscadail Chomhair na hEorpa Cruthaithí, i ndiaidh treoirthionscadail ar éirigh go maith leis in 2016. Tairgtear an dámhachtain ar bhonn bliantúil agus tá sí oscailte d’eagraíochtaí ealaíon in Éirinn a bhain maoiniú amach, i gcomhair gníomhaíochtaí ealaíonta, faoi Shraith na dTionscadal Comhair d’Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí 2014-2020[1].

 

Ceapadh an Dámhachtain Cómhaoinithe chun dreasacht a thabhairt d’eagraíochtaí ealaíon na hÉireann páirt a ghlacadh i dtionscadail Eorpacha agus dá bhrí sin téann sí chun tairbhe ealaíontóirí na hÉireann, eagraíochtaí ealaíon agus lucht féachana in Éirinn.  Dá bhrí sin, comhlíonann sí cuspóirí beartais straitéis na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, maidir leis an ealaíontóir, rannpháirtíocht an phobail agus cumas a fhorbairt laistigh d’earnáil na n-ealaíon.  

 

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuair na ceithre eagraíocht seo a leanas Dámhachtain Cómhaoinithe na hEorpa Cruthaithí in 2017:

 

West Cork Music don tionscadal READ ON, tionscadal ilbhliantúil mórscála a bhfuil sé mar aidhm aige bealaí nua a fhorbairt chun déagóirí a thabhairt linn, go speisialta buachaillí óga, agus a spéis a spreagadh i litríocht agus léitheoireacht. €90,000

 

Dánlann Glucksman do Voyage Inside a Blind Experience, forbairt tacaíochtaí sonracha chun spéis lucht féachana atá dall agus a bhfuil lagú amhairc ag dul dóibh a spreagadh le saothair amharcealaíne. €13,914

 

Féile Lárshamhraidh Chorcaí do Circus250: Diverse, Real, Physical, tionscadal ina dtugtar le chéile amharclannaíocht hip hap agus ealaíontóirí sorcais chun iniúchadh a dhéanamh ar fhisiciúlacht na colainne agus an spóirt. €24,986

 

Damhsa Aerga Fidget Feet don Vertical Dance Forum, tionscnamh tógála cumais idir gairmithe damhsa ingearaigh as sé thír. €9,000[1] Ní mór iarratais ar an Dámhachtain Cómhaoinithe a dhéanamh sa bhliain féilire chéanna a bhfaightear tairiscint ar mhaoiniú AE.