San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scribhneoir Cónaithe Gaeilge 2020
Fógraíonn an tAire Madigan scéim nua a thacóidh le hionaid ealaíon agus chultúrtha ar fud na tíre
Comhdháil ‘Change Makers’ Cumhacht ollmhór na bhféilte
RAISE – clár suaitheanta de chuid na Comhairle Ealaíon chun Acmhainn Infheistíochta Príobháidí a Fhorbairt.
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna, 2020
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta 2019: Ealaíona Comhoibríocha agus Amharclannaíocht
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: Cruinniú Mullaigh 2020 ‘From Access to Inclusion’
Comhdháil ‘Change Makers’ Cumhacht ollmhór na bhféilte

Cuireann an Chomhairle Ealaíon, i gcomhar leis an Máistreacht in Ealaíona Féile (Ollscoil Luimnigh) comhdháil ‘Change Makers’ i láthair, comhthionól de pháirtithe leasmhara fhéilte ealaíon a thiocfaidh le chéile chun machnamh agus plé a dhéanamh ar chleachtas féile in Éirinn.

 

Baileoidh eagraithe féile gairmiúla agus deonacha, ealaíontóirí, gníomhaireachtaí maoinithe, eagraíochtaí acmhainní agus déantóirí beartas le measúnú a dhéanamh ar an méid a chuireann earnáil na bhféilte le saol cultúrtha Éireann na linne seo. Cuirfear deis ar fáil d’fhéilte mar chuid den ócáid seo líonrú a dhéanamh agus a gcumas a thógáil trí roinnt faisnéise agus scileanna.

 

Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil, nó más maith leat suim a léiriú sa chomhdháil, téigh i dteagmháil le changemakers@artscouncil.ie

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh léirithe suime ó eagraíochtaí féilte ar suim leo páipéir nó ábhair a chur isteach le plé nó le cur i láthair a dhéanamh orthu le linn na comhdhála. Is é an 18 Samhain 2019 an spriocdháta i gcomhair léirithe suime

Ba cheart gach léiriú suime a sheoladh i ríomhphost chuig Karl Wallace, Ceann na bhFéilte, karl.wallace@artscouncil.ie