San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland buaiteoirí na scéime Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Nuacht ón bPobal
Music Network – Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020
Téann #TinyPlayChallenge de chuid Fishamble ar chamchuairt dhomhanda
Cúrsaí Scríbhneoireachta ar líne ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Seoladh Aonach Úrscéalta 2021
Scoileanna Ildánacha
CSTV – Scoileanna Ildánacha ag tacú le Cruthaitheacht Leanaí agus Daoine Óga ar fud na hÉireann
Téann #TinyPlayChallenge de chuid Fishamble ar chamchuairt dhomhanda

Tugann Fishamble cuireadh d’aon duine ar fud an domhain a nDráma Beag Bídeach a scríobh ina mbeidh 600 focal ag freagairt don leid Athrú.

 

An gcuirfeá fáilte roimh an dúshlán chun do smaointe agus do mhothúcháin a fhiosrú trí dhrámaí? An bhfuil scéal drámatúil agat a bhfuil fonn ort é a oibriú amach duit féin, agus b’fhéidir é a roinnt le saoránaigh eile atá ar aon intinn leat ar fud na cruinne?

 

Fishamble: Tá The New Play Company ag iarraidh ar dhaoine leanúint lena gcuid cruthaitheachta trí dhúshlán a thabhairt do dhaoine, ar fud na cruinne, chun Drámaí Beaga Bídeacha 600 focal a scríobh.

 

Tá Fishamble, in éineacht le neart dá cuid comhghleacaithe i bpobal ealaíne na hÉireann i gcoitinne, ag obair go crua chun an tsamhlaíocht a choinneáil beo, pobail a choimeád ag imeacht agus thar aon ní eile deis cumarsáide a thairiscint do dhaoine trí léiriú cruthaitheach.

 

Le ceithre seachtaine anuas, shocraigh Fishamble an dúshlán seo d’áitritheoirí na hÉireann agus d’Éireannaigh thar lear, agus gheobhaidh siad leid gach seachtain. Tá na céadta Drámaí Beaga Bídeacha curtha isteach go dtí seo, ag freagairt do na leideanna POBAL, AN DÚLRA, TRÁDÁIL, agus RIACHTANACH. D’fhoilsigh Fishamble rogha de na Drámaí Beaga Bídeacha ar www.fishamble.com/tinyplaychallenge, agus sheol duais de scripteanna drámaí Fishamble chuig na scríbhneoirí a roghnaíodh.

 

Tá an-áthas ar Fishamble a fhógairt go mbeidh an leagan deiridh de #TinyPlayChallenge ar oscailt do chách, is cuma cén aois iad, aon áit ar fud an domhain. An uair seo tá Fishamble ag iarraidh ar dhaoine freagra a thabhairt ar an leid ATHRÚ.

 

Glacfar le píosaí go dtí Dé hAoine an 8 Bealtaine. Foilseoidh Fishamble rogha de na drámaí sin ar an suíomh gréasáin Dé hAoine an 15 Bealtaine. Roinnfidh Fishamble leideanna freisin ar Dhrámaí Beaga Bídeacha a scríobh ar a gcuid meáin shóisialta faoi cheann cúpla seachtain.

 

‘Seo tréimhse aisteach dúinn go léir, agus tá Fishamble ag aimsiú bealaí eile chun leanúint ag obair le healaíontóirí agus leis an bpobal. Tá an Dúshlán maidir le Drámaí Beaga Bídeacha beartaithe chun daoine a spreagadh a gcruthaitheacht a úsáid chun eispéiris nua a mhúnlú, agus bhíomar thar a bheith sásta le cúrsaí go dtí seo.

 

‘Don dúshlán deiridh, táimid ag leathnú an chuiridh chun dráma a sheoladh chuig aon duine, is cuma cén tír as arb as dó, atá ina gcónaí in aon áit ar domhan.

 

‘Sa deireadh thiar creideann an compántas gurb é ról na drámaíochta deis a thabhairt do dhaoine machnamh géar a dhéanamh agus eispéireas an duine a roinnt. I ndeireadh na dála, táimid go léir ag obair as lámha a chéile na laethanta seo. Measaimid go gcaithfidh an domhan labhairt leis féin.’

- Jim Culleton, Stiúrthóir Ealaíne, Fishamble.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig: www.fishamble.com/tinyplaychallenge