San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland buaiteoirí na scéime Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Nuacht ón bPobal
Music Network – Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020
Téann #TinyPlayChallenge de chuid Fishamble ar chamchuairt dhomhanda
Cúrsaí Scríbhneoireachta ar líne ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Seoladh Aonach Úrscéalta 2021
Scoileanna Ildánacha
CSTV – Scoileanna Ildánacha ag tacú le Cruthaitheacht Leanaí agus Daoine Óga ar fud na hÉireann
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland buaiteoirí na scéime Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020

Is scéim í Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais chun tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí faoi mhíchumas le saothar úr uaillmhianach a chruthú.

Is é 2020 an seachtú bliain ag scéim seo na Comhairle Ealaíon arna bainistiú ag Arts & Disability Ireland. Bronnadh €39,350, méadú €10,000, ar 14 ealaíontóirí trí dhámhachtainí Saothar Nua, Meantóireacht agus Oiliúint.

“Nuair a dúnadh síos an tír nach mór, cé is moite de sheirbhísí riachtanacha, mar gheall ar chomhairle sláinte poiblí a bhain le Covid-19, bhí ríméad orainn leanúint leis an gcruinniú den phainéal trí fhíschomhdháil. Beidh an 14 ealaíontóirí sin ar éirigh leo in ann dul chun cinn a dhéanamh ina ngairmeacha as seo go ceann bliana. De bharr na tacaíochta a fuair siad ón scéim seo tá siad ar aistear uaillmhianach nuálach anois. Pádraig Naughton, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Arts & Disability Ireland.

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland an 14 ealaíontóir rathúil a fhógairt.

Tugann dámhachtainí Saothar Nua na hacmhainní agus an t-am d’ealaíontóirí chun saothar nua agus uaillmhianach a fhorbairt. Oibríonn na healaíontóirí le comhpháirtí ealaíon chun tacaíocht a thabhairt dóibh ionas go mbeidh lucht féachana in ann an saothar nua sin a fheiceáil. Fuair triúr ealaíontóirí dámhachtainí Saothar Nua i mbliana.

Is ceoltóir agus taibheoir í Emilie Conway atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. I gcomhpháirt leis an Improvised Music Company (IMC) agus le tacaíocht ó Darn Skippy Productions agus ó Chompántas Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, forbróidh, cumfaidh, scríobhfaidh agus cuirfidh Emilie píosa nua snagcheoil agus amharclannaíochta ar stáitse, bunaithe ar a taithí mar ealaíontóir a bhfuil lagú amhairc ag dul di.

Is scannánóir atá lonnaithe i gCill Mhantáin é John Kelly agus is é a bhunaigh Clap ‘n Load Studios. I gcomhpháirt le The Whale Theatre forbróidh agus léireoidh John gearrscannán ficsean eolaíochta. Taispeánfar an gearrscannán sin ag The Whale Theatre i dtreo dheireadh an Mhárta 2021.

Is amharc-ealaíontóir é Vukašin Nedeljković atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. I gcomhpháirt leis an Acadamh Ibeirneach Ríoga agus le tacaíocht ó Movement of Asylum Seekers in Ireland (MASI), forbróidh Vukašin corpas nua grianghrafadóireachta ina mbeidh trácht ar Ionaid Chóiríochta Éigeandála in Éirinn. Déanfar an saothar a thaispeáint in Ashford Gallery de chuid an Acadaimh go luath in 2021.

Tugann dámhachtainí meantóireachta na hacmhainní d’ealaíontóirí chun caidreamh meantóireachta a fhorbairt le gairmí ealaíon atá níos faide ar an bhfód. Ar feadh sé mhí, oibríonn na healaíontóirí ar ghné dá gcleachtas lena meantóir. I mbliana, fuair seisear ealaíontóirí dámhachtainí meantóireachta.

Is amharc-ealaíontóir atá lonnaithe i gCorcaigh í Ailbhe Barrett agus comhalta a bhfuil tacaíocht aici ó Crawford Studio a oibreoidh leis an amharc-ealaíontóir Kevin Mooney fad is a oibreoidh sise i dtreo beochana a chur san áireamh ina cleachtas. 

Oibreoidh an drámadóir David Joyce, as Gaillimh leis an gcomhairleoir amharclainne Pamela McQueen agus é ag forbairt script nua.

Is ceoltóir as Gaillimh í Karen Breen agus ball de Electric Dreams a oibreoidh leis an gcumadóir agus leis an gceoltóir Anna Mullarkey fad is a thosóidh sí ag cumadh píosaí dá cuid féin. 

Oibreoidh Mairéad Folan, Stiúrthóir Ealaíne Compántas Amharclannaíochta NoRopes leis an déantóir amharclannaíochta Little John Nee agus í ag obair ar script nua.

Oibreoidh Martin Sharry, déantóir amharclannaíochta agus scríbhneoir atá lonnaithe i nGaillimh leis an scríbhneoir Jessica Traynor de réir mar a aistríonn sé ón amharclann go dtí an fhilíocht agus forbraíonn sé saothar nua i dtreo a chéad bhailiúchán filíochta a fhoilsiú.

Oibreoidh Suzanne Walsh, scríbhneoir, amharc-ealaíontóir agus ceoltóir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath leis an scríbhneoir Christodoulos Makris agus í dírithe ar a cleachtas filíochta agus ag déanamh iniúchadh ar fhéidearthachtaí lena fhoilsiú.

Tugann dámhachtainí oiliúna na hacmhainní d’ealaíontóirí scileanna a fhoghlaim trí chúrsaí, ceardlanna agus máistir-ranganna arna n-éascú trí eagraíochtaí ealaíne, ealaíontóirí agus gairmithe ealaíon. Fuair cúigear ealaíontóirí dámhachtainí oiliúna i mbliana.

Is dearthóir amharclannaíochta í Áine O’Hara atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Chun tacú le hÁine aistriú ón obair go dtí an amharclann go dtí scannáin freastalóidh sí ar cheardlann dhá lá Annie Atkins maidir le Dearadh Grafaicí i gcomhair na Scannánaíochta.

Bainfidh Ayelet Lalor, amharc-ealaíontóir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath leas as an gclár Rochtain Oscailte ag Graphic Studio i mBaile Átha Cliath chun a scileanna déanamh priontaí a fhorbairt agus a fheabhsú.

Freastalóidh Cecilia Bullo, amharc-ealaíontóir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, ar cheardlann dhá lá Táthúcháin de chuid Fire Station Artists’ Studios (Stiúideonna Ealaíontóirí an Stáisiúin Dóiteáin) arna sheachadadh ag Mick O’Hara.

Oibreoidh Conor Rennick, scríbhneoir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath leis an scríbhneoir Yvonne Cullen trí oiliúint shaincheaptha duine le duine le haghaidh scríbhneoirí de réir mar a thabharfaidh sé an chéad dréacht d’úrscéal nua chun críche.

Is seinnteoir cláirsí í Mary Crossin atá lonnaithe i gCo. Dhún na nGall a fhreastalóidh ar cheardlann seachtaine ar an gcláirseach arna seachadadh ag an taibheoir, an cumadóir agus an múinteoir cláirsí an Dr Janey Harbison.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin scéim, Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais, féach www.adiarts.ie/connect